Konferencje i warsztaty muzyczne MEAKULTURA

Fundacja MEAKULTURA na IV Kongresie Kultury – głosowanie

fundacja-meakultura-na-iv-kongresie-kultury-glosowanie

W dniach 7–9 października w Warszawie odbędzie się IV Kongres Kultury, zrzeszający szerokie grono twórców i ludzi sztuki – artystów, kuratorów, producentów, animatorów kultury, wydawców, dziennikarzy, edukatorów, naukowców, a także samych odbiorców. Fundacja MEAKULTURA, która od lat wspiera wszelkie działania promujące wartościową muzykę, postanowiła przyłączyć się do tej inicjatywy. Nasi przedstawiciele zgłosili następujące tematy do dyskusji podczas Kongresu:

1. Muzyczne organizacje pozarządowe – siła czy słabość polskiej kultury? (dr Mikołaj Rykowski)

2. Muzyka i pamięć (dr Piotr Jakubowski).                        

Wszystkich wspierających działania Fundacji prosimy o głosowanie na proponowane przez nas tematy. Głosy można oddawać do 9 września rejestrując się pod linkiem: http://rejestracja.kongreskultury2016.pl/glosowanie 

Za wszystkie głosy serdecznie dziękujemy!

 

 Opisy tematów

1.Muzyczne organizacje pozarządowe – siła czy słabość polskiej kultury? dr Mikołaj Rykowski
Od wielu lat powszechnie wiadomo, że organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa) czynnie biorą udział w kreowaniu kultury zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim. Złożoność ich działań polega na tym, że nie mając często stałych źródeł utrzymania, muszą kalkulować swoje zadania na zasadach czysto komercyjnych. W ten sposób sfera kultury zostaje poddawana kryteriom, którym w zasadzie poddawana być nie powinna. Szansą na zdobycie funduszy są także konkursy o dofinansowanie w jednostkach samorządowych (tych konkursów w bieżącym roku jest znacznie mniej…), gdzie jednak np. propozycje artystyczne stykają się z brakiem zrozumienia lub są odrzucane z uwagi na bieżące koniunktury polityczne. Działania organizacji pozarządowych są ponadto postrzegane jako konkurencja dla instytucji dotowanych przez państwo z uwagi na fakt, że niejednokrotnie wskazują na pewną niemoc intelektualną placówek kultury. Dodatkowo organizacje związane z kulturą borykają się ze słabą świadomością społeczeństwa, które rolę trzeciego sektora widzi głównie w działaniach charytatywnych nakierowanych na problemy społeczne (choroby, ubóstwo itp.). Z jednej strony zatem trudno wyobrazić sobie lokalny pejzaż kultury bez wydarzeń organizowanych przez np. fundacje czy towarzystwa, z drugiej jednak, z uwagi na pogarszającą się sytuację, owe organizacje muszą ograniczać albo nawet zawieszać działalność. Czy jest możliwy – a jeśli tak, to jaki – model współpracy między sektorem budżetowym a organizacjami pozarządowymi?

 

2. Muzyka i pamięć (dr Piotr Jakubowski).

Podczas panelu dyskusyjnego porozmawiamy o muzykach, zespołach czy utworach, które szczególnie zapisały się w naszej pamięci biograficznej. Spytamy, jaki wpływ miała muzyka na ukształtowanie tego, kim jesteśmy, jak towarzyszyła poszczególnym etapom naszej egzystencji (młodość, czas buntu, dojrzałość) i pozwalała zrozumieć większe zjawiska społeczno-polityczne, których byliśmy uczestnikami i świadkami (komunizm, czasy Solidarności, reforma ustrojowa, wczesny kapitalizm). W szerszym aspekcie zastanowimy się nad tym, jaki wpływ miały rozmaite nurty muzyczne – rodzime i „importowane” z zagranicy – na kształtowanie się krajobrazu kulturowego Polski, jak wyznaczały trendy społeczne i wzorce tożsamościowe. Wreszcie będzie nas interesować muzyka jako swoisty komentarz do zjawisk i zdarzeń sfery publicznej – tak aktualnych (muzyka jako forma publicystyki), jak i przeszłych (aspekt nostalgiczny lub rewizjonistyczny). Zastanowimy się nad tym, jakie rodzaje działań mogą sprzyjać pielęgnowaniu muzycznej pamięci (jako przykład posłuży kampania społeczna „Save the Music”).

 

Zapraszamy do kultury przyszłości!
Jedyne takie studia podyplomowe! Rekrutacja trwa!

Opublikowano: 2016-09-06

Przeczytaj również

logowanie i rejestracja