Konkursy

Wielki sukces Ewy Schreiber

Redakcja MEAKULTURY
wielki-sukces-ewy-schreiber
Ewa Schreiber

Pierwszy sukces dr Ewy Schreiber miał miejsce w grudniu 2011 roku, kiedy członkowie Komisji Konkursowej Narodowego Centrum Kultury przyznali Jej I nagrodę za pracę doktorską pt.: Wyobraźnia metaforyczna w myśli o muzyce i twórczości kompozytorskiej. Koncepcje Pierre`a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gerarda Griseya.

Jak piszą organizatorzy: Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat aktualnych i ważnych zjawisk zachodzących w sferze kultury. W wymiarze bezpośrednim konkurs ma służyć promowaniu i wspieraniu młodych naukowców, badających i opisujących te zagadnienia. W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki i/lub metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla przyszłych czytelników.

Dziś natomiast dowiedzieliśmy się o kolejnym wyróżnieniu naszej koleżanki, jakim jest otrzymanie prestiżowej Nagrody Związku Kompozytorów Polskich im. Ks. Prof. Hieronima Feichta.

Ewo - GRATULUJEMY!

Zapraszamy do kultury przyszłości!
Jedyne takie studia podyplomowe! Rekrutacja trwa!

Opublikowano: 2012-04-13

Przeczytaj również

logowanie i rejestracja