Miłość i zdrada w operach kompozytorów słowiańskich

th

Miłość i zdrada jako zjawiska uniwersalne znalazły swoje odzwierciedlenie we wszystkich dziedzinach sztuki. Muzyka, a w szczególności muzyka sceniczna, czyli balet i opera, nie stanowią tu wyjątku. Opera słowiańska może poszczycić się wieloma wybitnymi i cennymi dla kultury dziełami podejmującymi oba wymienione w tytule tematy.


Organy - historia, budowa, mechanizm

th

Prezentacja multimedialna przedstawiająca w przystępny sposób historię organów, ich skomplikowaną budowę i mechanizm.

Barok i klasycyzm - różnice w muzyce

th

Tekst w syntetyczny sposób charakteryzujący obie epoki w muzyce.Zagadnienia do zajęć z folkloru muzycznego Polski

th

Materiał przydatny dla nauczycieli czy pracowników uczelni, którzy prowadzą zajęcia z folkloru muzycznego Polski i Europy i szukają inspiracji do stworzenia konspektu (minimalny czas do przeprowadzenia wszystkich wymienionych punktów to jeden semestr).

Literatura do zajęć z folkloru Polski (wybór)

th

Spis wybranych publikacji przydatne wszystkim, którzy szukają materiałów do zajęć z folkloru Polski i Europy.Romantyzm w muzyce (krótka charakterystyka)

th

Romantyzm w muzyce obejmuje cały wiek XIX. W tym okresie zmienia się pojmowanie roli artysty. W klasycyzmie i wcześniejszych epokach artysta był rzemieślnikiem. Począwszy od Beethovena zaczyna się to zmieniać. Artysta jest jednostką wyjątkową, natchnioną. Podkreślany jest też indywidualizm twórczy. To, co "osobiste, subiektywne, uczuciowe i nieracjonalne", jest teraz w centrum uwagi.

Skorowidz wybranych tytułów bajek muzycznych

th

Przedstawiony skorowidz wybranych tytułów bajek muzycznych pochodzi z pracy magisterskiej pt.: "Znaczenie bajki muzycznej dla rozwoju procesów emocjonalno - poznawczych dziecka w wieku przedszkolnym", napisanej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku.Elementy tworzywa fonicznego oraz związek muzyki ze słowem w bajce muzycznej

th

Jedną z ważniejszych zdobyczy współczesności jest powstanie i rozwój techniki fonograficznej. Dzięki niej zaczęły być dostępne w szerokim zakresie te obiekty poznania i działalności człowieka, z którymi kontakt dawniej wiązał się z koniecznością podjęcia dalekich i czasochłonnych podróży. Główna jej cecha polega na wprowadzeniu do kultury estetycznej środków reprodukcyjnych.


12324następne ›

logowanie i rejestracja
Wydanie 287