Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

ROK Katowice jest wojewódzką samorządową instytucją kultury województwa śląskiego.

ROK Katowice ma za zadanie wspierać bezpośrednio i pośrednio instytucje kultury, organizacje pozarządowe, twórców indywidualnych oraz realizować programy i opracowywać formy szeroko rozumianego doradztwa w zakresie działalności kulturalnej instytucji z uwzględnieniem aspektów artystycznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych.

ROK Katowice świadczy usługi szkoleniowe oraz doradcze. Obserwuje wszelkiego rodzaju zjawiska zachodzące w województwie śląskim w zakresie kultury i sztuki. Instytucja działa w oparciu o dwa działy programowe: Regionalne Obserwatorium Kultury oraz Regionalne Laboratorium Kultury.
Oprócz szkoleń, kursów, warsztatów i projektów ROK Katowice organizuje wydarzenia edukacyjne, artystyczne oraz angażuje się w formie współorganizacji i wsparcia merytorycznego w niezliczoną ilość przeglądów, festiwali, konkursów i innych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych organizowanych na terenie województwa śląskiego.

Działalność ROK Katowice skierowana jest do:

- instytucji kultury
- instytucji artystycznych
- jednostek samorządu terytorialnego
- szeroko rozumianej kadry kultury
- pracowników sektora kreatywnego
- animatorów, instruktorów, trenerów
- twórców indywidualnych i tzw. freelancerów
- artystycznych grup nieformalnych
- osób prawnych III sektora - NGOsów
- środowiska akademickiego

ROK Katowice jest wydawcą kwartalnika Fabryka Silesia, prowadzi również działalność Pogotowia Kulturalnego. Wśród pracowników znajdują się również trenerzy Narodowego Centrum Kultury w Warszawie z zakresu finansowania projektów.

Obszary działalności ROK Katowice:

ANIMACJA
EDUKACJA
BADANIA I MONITORING KULTURY
UPOWSZECHNIANIE KULTURY
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I REKLAMOWA
ZARZĄDZANIE KULTURĄ
KOORDYNACJA I PRODUKCJA WYDARZEŃ

logowanie i rejestracja