Muzyka, moja miłość. Muzyczne wyspy Japonii

th

Muzyka japońska kojarzy nam się głównie z buchającą romantyzmem ścieżką dźwiękową do filmów anime. Jakie jeszcze muzyczne osobliwości kryje w sobie ten niesamowity, egzotyczny kraj? Czy wytworzony został już muzyczny most łączący Polskę i Japonię? Zapraszamy do lektury!


1 procent dla Fundacji MEAKULTURA

th

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych — czas, w którym możecie pomóc zaufanym organizacjom pożytku publicznego. Od zeszłego roku także nasza Fundacja MEAKULTURA jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego. 

Numer tematyczny: Cały ten taniec

th

Karnawał w pełni – to czas nieskrępowanej zabawy, która nie mogłaby się obyć bez tańca. I właśnie taniec stał się przewodnim tematem pierwszego numeru w nowej odsłonie MEAKULTURY.  Serdecznie zapraszamy do lektury!Culture and audiovisual Celebrating Europe's cultural diversity

th

Europe's cultural and creative sectors are key contributors to the economy and employment. This publication is a part of a series that explains what the EU does in different policy areas, why the EU is involved and what the results are.

Creative Europe – program dla kreatywnej Polski

th

Na polskich i europejskich stronach internetowych poświęconych kulturze jak grzyby po deszczu mnożą się ogłoszenia o nowych projektach. Są powtórzeniem lub kontynuacją tych, które sukcesywnie wspierały działaczy w minionych latach. Ten świeży powiew świadczy jednoznacznie o tym, że propagatorzy kultury i edukacji znów mogą starać się o granty.Konkurs otwarty na wizerunek 48. edycji Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans

th

Informujemy, że 28 grudnia 2012 roku został ogłoszony Konkurs plastyczny na wizerunek 48. MF Wratislavia Cantans. Konkurs ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie.

Działania Marie Curie

th

Działania Marie Curie - Możliwości rozwoju kariery naukowej.Młodzież w działaniu

th

Opis programu "Młodzież w działaniu", poświęconego pozaszkolnym działaniom dydaktycznym. Program ma na celu wzbudzanie poczucia aktywnego obywatelstwa europejskiego, solidarności i tolerancji wśród Europejczyków od wieku młodzieńczego do dorosłości.

Program Kultura i Media

th

Opis Programów "Kultura" i "Media". Pierwszy program ma na celu promowanie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego przez współpracę z organizacjami aktywnie działającymi w dziedzinie kultury, a drugi stymulowanie europejskich produkcji filmowych i telewizyjnych.Jean Monet, Erasmus Mundus i Tempus

th

Program "Jean Monnet" ma na celu stymulowanie procesów doskonalenia w nauczaniu, badaniach i debaty w zakresie integracji europejskiej w szkołach wyższych. "Erasmus Mundus" wspiera mobilność uniwersytecka na świecie, natomiast Tampus - modernizację szkolnictwa wyższego w krajach sąsiadujących z UE.

Program "Uczenie się przez całe życie"

th

Komisja Europejska zintegrowała swoje inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe pod wspólnym szyldem "Uczenie się przez całe życie" (www.ec.europa.eu/llp). Program ten umożliwia obywatelom na każdym etapie życia poszukiwanie stymulujących możliwości edukacyjnych w całej Europie. Obejmuje on cztery podprogramy: "Comenius" (szkoły), "Erasmus" (szkolnictwo wyższe), "Leonardo da Vinci" (szkolenie i kształcenie zawodowe) oraz "Grundtvig" (edukacja osób dorosłych).1567

logowanie i rejestracja
Wydanie 279