Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie

th

Studium zawiera przegląd stanu edukacji artystycznej i kulturalnej w Europie, są to informacje porównawcze o miejscu przedmiotów artystycznych i kulturalnych w programach nauczania w 30 państwach europejskich.


European Capitals of Culture. The Road to Success: from 1985 to 2010

th

Publikacja podsumowująca projekt "Europejski Kapitał Kultury" (lata 1985-2010).


178następne ›

logowanie i rejestracja
Wydanie 281