Instrumentarium muzyczne Jarosława Iwaszkiewicza (część II)

th

Artykuł jest przedrukiem, nieco zmienionych fragmentów książki "Fortepian ze Sławska. Muzyka w prozie fabularnej Jarosława Iwaszkiewicza", która ukazała się w 2010 roku nakładem toruńskiego Wydawnictwa Adam Marszałek.


Improwizacja jazzowa – między teorią a praktyką. Cz. 2

th

W pierwszej części artykułu wskazano, że granica pomiędzy utworem inspirowanym a opracowaniem go w praktyce jest bardzo trudna do uchwycenia. Sam Profesor Janusz Barta, najwybitniejszy autorytet w dziedzinie prawa autorskiego, wśród utworów inspirowanych wymienia improwizacje jazzowe, zaś wśród utworów zależnych… improwizacje jazzowe. Czy zatem można jednego z najlepszych specjalistów z dziedziny prawa autorskiego posądzić o nieprecyzyjne informacje?

Popular or Classical? Część I

th

This comparative study is set to point out the differences between classical and popular music and to provide the understanding of how the two industries based on the same product of culture can be so distinctly different. The outcome of the research is hopefully going to make the reader familiar with the values of the two mentioned environments. After summarising those two ways of artistic self-development, examples of cross-environmental musicians are going to be brought and discussed. Thereof, a set of questions emerges: are the values of each group as noticeable in reality as they are in theory? Is it possible for the musicians to actually cross-over? Will artists associated with a certain genre of music ever have a chance to be valued in the eyes of the audiences of both environments?



Instrumentarium muzyczne Jarosława Iwaszkiewicza (część I)

th

Artykuł jest przedrukiem, nieco zmienionych, fragmentów książki "Fortepian ze Sławska. Muzyka w prozie fabularnej Jarosława Iwaszkiewicza", która ukazała się w 2010 roku nakładem toruńskiego Wydawnictwa Adam Marszałek.

Women Conductors and Teachers - as Emerging from the Shadows

th

Nineteenth and early twentieth centuries, is not only the time of flowering of the salon music, the emancipation of women and the birth of a musical canon, but also the time when the woman composer, conductor and teacher figures appear in a world highly dominated by men, the world of music. Let us look at this period and see what changed to allow women become professional musicians.



Women Composers - as Emerging from the Shadows

th

Nineteenth and early twentieth centuries, is not only the time of flowering of the salon music, the emancipation of women and the birth of a musical canon, but also the time when the woman composer, conductor and teacher figures appear in a world highly dominated by men, the world of music. Let us look at this period and see what changed to allow women become professional musicians.

On Letter-writing and the Intimate Chopin

th

Is the art of letter-writing dead? How little would we know about the lives of people long gone if not for their letters, or diaries and letters... Many of them had a chance to sift and sort, deciding which letters to keep and which to burn, creating their own portrait for posterity. When future historians gain access to every single email, FB status update, and Tweet, in addition to realms of recordings, would they be able to create a better, more insightful, more complete picture of the subject of their study?



Improwizacja jazzowa - między teorią a praktyką. Cz. 1

th

Improwizacja jazzowa jest zjawiskiem fascynującym od strony prawnej ze względu na jej ulotność, spontaniczność, nietrwałość. Jest ona bowiem wypowiedzią muzyczną, aktem kreacyjnym muzyka, który w powszechnym mniemaniu oraz w mniemaniu również egzekutywy uważany jest za artystę wykonawcę a nie za twórcę. Niesłusznie, gdyż wypowiedź muzyczna lub szerzej – każda wypowiedź – o twórczym i indywidualnym charakterze, ustalona w jakiejkolwiek postaci, jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Thomas Adès. Mesjasz muzyki angielskiej?

th

Thomas Adès, uznawany za geniusza i następcę Benjamina Brittena, jest kompozytorem, pianistą i dyrygentem. Mimo młodego wieku artysty (ur.1971) większość jego dzieł została już zarejestrowana, a twórca miał okazję współpracować z najwybitniejszymi orkiestrami na całym świecie.



Chopin na novo, czyli jak Novi Singers zrewolucjonizowali polski jazz

th

Chopin i jazz to połączenie nieobce słuchaczom. Nie dziwią nas już nowatorskie interpretacje dzieł fortepianowych kompozytora w wykonaniu Leszka Możdżera, Barbry Streisand, której preludia Chopina posłużyły za akompaniament, czy  elektroniczno-fortepianowe aranżace stworzone przez belgijskiego Kreng. Jednak przykład polskiego zespołu Novi Singers, mającego w repertuarze mazurki, ballady, preludia i walce wybitnego romantyka, wydaje się być krzywdząco pomijany. Można byłoby wręcz wykrzyczeć: czy naprawdę nikt o tym nie pamięta?

Diabelskie sztuczki i sztuki wszelakie. Między Pendereckim a Iwaszkiewiczem. Konteksty

th

Powodowana różnymi, mniej lub bardziej pobocznymi motywami, z których jednym, nie najmniej istotnym jest stosunkowo niedawna, a głośna premiera „Diabłów z Loudun” w nowej Operze Krakowskiej, jak też nieco późniejsze, a równie głośne, pierwsze polskie wydanie przekładu powieści pod tym samym tytułem pióra Aldousa Huxleya, postanowiłam wtrącić kilka słów do dyskusji nad historią, która od bardzo już długiego czasu gra na wyobraźni przeróżnych twórców.



117181920

logowanie i rejestracja
Wydanie 269