th

Technika sonorystyczna Witolda Szalonka zapomniana, czy nadal aktualna?

Witold Szalonek choć był czołowym kompozytorem polskim okresu Awangardy, jego dokonania i zasługi dla muzyki XX wieku wciąż nie są należycie doceniane. Był wybitnym intelektualistą, inspirującym pedagogiem, animatorem, szefem artystycznym i organizatorem imprez kulturalnych. Komponował swe utwory w oparciu o zdobycze poprzedników, ale przede wszystkim sięgając po coraz to nowsze środki, rozwijając swój własny język muzyczny.  
th

„Chciałbym być sobą...”. Muzyka popularna: od wartości estetycznych do pozaestetycznych

Ernest van den Haag wyraził przed laty opinię, że potrójna klasyfikacja kultury: na sferę elitarną (wysoką), ludową (tradycyjną) i popularną, powinna objąć „wszystko”. Mam wątpliwości, czy klasyfikacja ta opisuje kulturę naszych czasów - jakkolwiek by ich nie nazywać i nie rozumieć (epoka schyłku, płynna ponowoczesność) – w sposób trafny, a przede wszystkim uniwersalny w sytuacji, gdy, przykładowo, nie istnieje nic takiego jak kultura w ogóle (chyba że rozumiana wyłącznie w aspekcie definicyjnym), gdy mamy do czynienia z wielokulturowością, a na Zachodzie tradycyjna kultura wiejska jest zjawiskiem historycznym, martwym.
th

"Amadeusz" Milosza Formana. Część I - Fakty i mity

Zarówno trailer, jak i hasło najsłynniejszego plakatu promującego film Miloša Formana głosiły: "»Amadeusz« – wszystko co nim słyszałeś, jest prawdą".  Czy aby na pewno?
th

Popular or Classical? Część III

This comparative study is set to point out the differences between classical and popular music and to provide the understanding of how the two industries based on the same product of culture can be so distinctly different. The outcome of the research is hopefully going to make the reader familiar with the values of the two mentioned environments.
th

Instrumentarium muzyczne Jarosława Iwaszkiewicza (część III)

Artkykuł jest przedruiem nieco zmienionych fragmentów książki "Fortepian ze Sławska. Muzyka w prozie fabularnej Jarosława Iwaszkiewicza", która ukazała się w 2010 roku nakładem toruńskiego Wydawnictwa Adam Marszałek.
th

Popular or Classical? Część II

This comparative study is set to point out the differences between classical and popular music and to provide the understanding of how the two industries based on the same product of culture can be so distinctly different.
th

Instrumentarium muzyczne Jarosława Iwaszkiewicza (część II)

Artykuł jest przedrukiem, nieco zmienionych fragmentów książki "Fortepian ze Sławska. Muzyka w prozie fabularnej Jarosława Iwaszkiewicza", która ukazała się w 2010 roku nakładem toruńskiego Wydawnictwa Adam Marszałek.
th

Improwizacja jazzowa – między teorią a praktyką. Cz. 2

W pierwszej części artykułu wskazano, że granica pomiędzy utworem inspirowanym a opracowaniem go w praktyce jest bardzo trudna do uchwycenia. Sam Profesor Janusz Barta, najwybitniejszy autorytet w dziedzinie prawa autorskiego, wśród utworów inspirowanych wymienia improwizacje jazzowe, zaś wśród utworów zależnych… improwizacje jazzowe. Czy zatem można jednego z najlepszych specjalistów z dziedziny prawa autorskiego posądzić o nieprecyzyjne informacje?
th

Popular or Classical? Część I

This comparative study is set to point out the differences between classical and popular music and to provide the understanding of how the two industries based on the same product of culture can be so distinctly different. The outcome of the research is hopefully going to make the reader familiar with the values of the two mentioned environments. After summarising those two ways of artistic self-development, examples of cross-environmental musicians are going to be brought and discussed. Thereof, a set of questions emerges: are the values of each group as noticeable in reality as they are in theory? Is it possible for the musicians to actually cross-over? Will artists associated with a certain genre of music ever have a chance to be valued in the eyes of the audiences of both environments?
th

Instrumentarium muzyczne Jarosława Iwaszkiewicza (część I)

Artykuł jest przedrukiem, nieco zmienionych, fragmentów książki "Fortepian ze Sławska. Muzyka w prozie fabularnej Jarosława Iwaszkiewicza", która ukazała się w 2010 roku nakładem toruńskiego Wydawnictwa Adam Marszałek.
th

Women Conductors and Teachers - as Emerging from the Shadows

Nineteenth and early twentieth centuries, is not only the time of flowering of the salon music, the emancipation of women and the birth of a musical canon, but also the time when the woman composer, conductor and teacher figures appear in a world highly dominated by men, the world of music. Let us look at this period and see what changed to allow women become professional musicians.

120212224

logowanie i rejestracja