th

Fantazja instrumentalna - semantyka, genologia i syndrom gatunku

Poprzez periodyzację oraz określenie cech i znaczenia fantazji autorka podejmuje próbę stworzenia modelu weryfikacji kompozycji pod względem spełniania założeń syndromu tego gatunku, pomocnego z punktu widzenia analizy i interpretacji dzieła.

logowanie i rejestracja