th

Wesele jako widowisko kulturowe

Na obrządek weselny możemy patrzeć jako na zabawę rodzinną, warto jednak zadać sobie pytanie, jakie jest jego miejsce w refleksji na temat szeroko pojętej kultury.

th

Sen o różnorodności

W obliczu antyludzkiej polityki jesteśmy zobowiązani przypomnieć sobie, kim jest człowiek i jak ważną rolę pełni swobodna ekspresja jego osobowości we wspólnocie.

th

Cielesny aspekt performansu

Będąc na koncercie, przywiązujemy znikomą wagę do ruchów, gestów oraz mimiki artysty. Nie zastanawiamy się nad ich znaczeniem. Ludzkie ciało skrywa wiele tajemnic, a muzyk za jego pomocą potrafi przekazać dodatkowe informacje i bodźce słuchaczom. Czy takie gesty i ruchy są przemyślane?

th

Gwizdanie - sztuka z powietrza

Gwizdanie i nucenie towarzyszy każemu z nas podczas wykonywania różnego rodzaju codziennych prac. Jednak czy gwizdanie może być profesjonalną formą tworzenia muzyki?  

th

Kiedy działanie staje się sztuką. Performatywność

Z pojęciem „performatywności” możemy spotkać się coraz częściej. Czym jest owa „performatywność”? W najnowszym numerze czasopisma MEAKULTURA rozważamy ten termin z wielu perspektyw. 

th

„Unknown, I Live with You” Katarzyny Głowickiej. Od opery zaangażowanej do międzykulturowego performansu (część I)

Co odnajdziemy w warstwie muzycznej i tekstowej opery Unknown, I Live with You Katarzyny Głowickiej? Jakie przesłanie niesie ona za sobą? W części I tekstu Zuzanny Hwang-Cempli zostaniemy wprowadzeni w problematykę dzieła, a także metody – performatywnej – jaka będzie towarzyszyć jego analizie. Rozpoczniemy także wraz z autorką wczytywanie się w utwór – na początek od strony tekstu. 

th

„Unknown, I Live with You” Katarzyny Głowickiej. Od opery zaangażowanej do międzykulturowego performansu (część II)

Co odnajdziemy w warstwie muzycznej i tekstowej opery Unknown, I Live with You Katarzyny Głowickiej? Jakie przesłanie niesie ona za sobą? W części II tekstu Zuzanny Hwang-Cempli autorka przeprowadzi nas przez warstwę muzyczną utworu, a następnie zaprosi do odczytania sensu dzieła Głowickiej.

logowanie i rejestracja