Muzyka jako środek terapeutyczny

Dzięki efektywności muzykoterapii, a w następstwie – opracowaniu przez naukowców zasad i metod przydatnych muzykoterapeutom, terapia muzyką stała się oddzielną metodą oddziaływania terapeutycznego, wykorzystującą wpływ muzyki na sferę psychosomatyczną.