Unia Europejska Edukacja artystyczna

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie

edukacja-artystyczna-i-kulturalna-w-szkolach-w-europie

Studium zawiera przegląd stanu edukacji artystycznej i kulturalnej w Europie, są to informacje porównawcze o miejscu przedmiotów artystycznych i kulturalnych w programach nauczania w 30 państwach europejskich. Obejmuje cele i zadania tego kształcenia, formy jego organizacji, zajęcia nadobowiązkowe, jak również inicjatywy na rzecz rozwoju edukacji artystycznej i kulturalnej. Zawiera także informacje na temat oceniania uczniów i doskonalenia nauczycieli w dziedzinach artystycznych. Pokazuje na przykład, że muzyka i sztuki plastyczne to najbardziej rozpowszechnione przedmioty w szkołach podstawowych i szkołach średnich I stopnia, natomiast udział zawodowych artystów w prowadzeniu przedmiotów artystycznych jest niewielki. W studium zwrócono uwagę na znaczenie wielostronnego współdziałania wszystkich, którzy są związani z edukacją artystyczną.

 (Jan Figel, przedmowa).

Publikacja zaczerpnięta z:

http://bookshop.europa.eu/en/arts-and-cultural-education-at-school-in-europe-pbEC3009182/?CatalogCategoryID=ANIKABstUgUAAAEjCJEY4e5L

Zapraszamy do kultury przyszłości!
Jedyne takie studia podyplomowe! Rekrutacja trwa!

download

Opublikowano: 2012-02-14

Przeczytaj również

logowanie i rejestracja