Organizacje i instytucje polonijne

Kategorie: Felietony – Organizacje i instytucje polonijne

Spis organizacji i instytucji polonijnych działających na świecie. W celu dodania informacji na temat własnej aktywności uprzejmie prosimy o kontakt z Redakcją.

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wdrożenia Europejskiej Agendy Kultury

Kategorie: Meandry – Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wdrożenia Europejskiej Agendy Kultury

Niniejsze sprawozdanie zawiera przegląd postępów na szczeblu europejskim i krajowym w kierunku osiągnięcia trzech celów agendy oraz ocenę pierwszych doświadczeń w zakresie nowych metod pracy w oparciu o krajowe sprawozdania przedłożone przez państwa członkowskie i w oparciu o pracę grup działających w ramach otwartej metody koordynacji oraz platform. […] Postępy w zapewnianiu odpowiedniego uwzględnienia aspektów kulturalnych we właściwej polityce UE („włączenie w główny nurt”) podkreślono przede wszystkim w dokumencie roboczym służb Komisji towarzyszącym niniejszemu sprawozdaniu”.

Future of Creative Industries. Implications for Research Policy

Kategorie: Meandry – Future of Creative Industries. Implications for Research Policy

The creative industries comprise a large variety of fields, from those heavily industrialized such as advertising and marketing, broadcasting, film industries, Internet and mobile content industry, music industries, print and electronic publishing, and video and computer games, to the traditional fields of visual arts, performing arts, museums and library services. The sector is increasingly important from the economic point of view representing already a leading area of the economy in the OECD countries, with significant values of annual growth rates.

Zagadnienia do zajęć z folkloru muzycznego Polski

Kategorie: Edukatornia – Zagadnienia do zajęć z folkloru muzycznego Polski

Materiał przydatny dla nauczycieli czy pracowników uczelni, którzy prowadzą zajęcia z folkloru muzycznego Polski i Europy i szukają inspiracji do stworzenia konspektu (minimalny czas do przeprowadzenia wszystkich wymienionych punktów to jeden semestr).

Romantyzm w muzyce (krótka charakterystyka)

Kategorie: Edukatornia – Romantyzm w muzyce (krótka charakterystyka)

Romantyzm w muzyce obejmuje cały wiek XIX. W tym okresie zmienia się pojmowanie roli artysty. W klasycyzmie i wcześniejszych epokach artysta był rzemieślnikiem. Począwszy od Beethovena zaczyna się to zmieniać. Artysta jest jednostką wyjątkową, natchnioną. Podkreślany jest też indywidualizm twórczy. To, co “osobiste, subiektywne, uczuciowe i nieracjonalne“, jest teraz w centrum uwagi.