Muzyka ludowa

Zagadnienia do zajęć z folkloru muzycznego Polski

Marlena Wieczorek
zagadnienia-do-zajec-z-folkloru-muzycznego-polski
Wycinanka łowicka

I. Teoretyczne podstawy etnomuzykologa

1. Przedmiot badań etnomuzykologii (pojęcia: etnomuzykologia, etnologia, etnografia, antropologia, folklor, folklorystyka, orientalistyka)

2. Pojęcie i koncepcje kultury (symbolizm, strukturalizm, rytualizm i funkcjonalizm)

3. Muzyka w kulturze

II. Dzieje polskiej folklorystyki

III. Cechy stylistyczne polskiego folkloru

- najprostsze przejawy ludowej twórczość muzycznej

- systematyka i klasyfikacja pieśni i melodii

- przegląd tematyki i funkcji polskich pieśni ludowych

- elementy poetyki polskich pieśni ludowych

- pojęcie muzyki

- tonalność

- struktura linii melodycznej

- ambitus

- metrorytmika

- agogika

- śpiew wielogłosowy

- forma

- taniec

- muzyka instrumentalna

- instrumenty

- śpiewacy i instrumentaliści ludowi. Ludowa praktyka muzyczna

IV. Regiony - studium porównawcze

1. Mazowsze

2. Podhale

3. Lubelskie

4. Małopolska (krakowskie i tarnowskie)

5. Kurpie

6. Wielkopolska

7. Suwalskie - Podlasie

8. Rzeszowskie

9. Kaszuby

10. Kujawy

11. Kresy

V. Etnomuzykologiczne badania terenowe

1. Podstawy teoretyczne badań terenowych (wybór metod)

2. Przebieg badań terenowych. Wywiad – symulacja sytuacji komunikacyjnej

3. Opracowanie materiałów zebranych w terenie: transkrypcja, analiza, interpretacja, archiwizacja

VI. Nowe prądy

1. Sztuka widowiskowa

2. Folk

Zapraszamy do kultury przyszłości!
Jedyne takie studia podyplomowe! Rekrutacja trwa!

Opublikowano: 2012-02-14

Przeczytaj również

logowanie i rejestracja