Muzyka XX wieku Muzyka polska Książki MEAKULTURA

Kompozytorzy polscy na emigracji. Przewodnik (XX wiek)

Redakcja
kompozytorzy-polscy-na-emigracji-przewodnik-xx-wiek
Max Skorwider, "Sir Andrzej Panufnik"

Publikacja Kompozytorzy polscy na emigracji. Przewodnik (XX wiek), która powstaje pod redakcją Redaktor Naczelnej czasopisma MEAKULTURA, Marleny Wieczorek, to pierwszy tak obszerny i wielowątkowy leksykon polskich kompozytorów emigracyjnych. Projekt ma na celu dokumentację oraz popularyzację wiedzy na temat dorobku artystycznego i losów polskich twórców, którzy w XX wieku przebywali na emigracji. Leksykon składa się z dwóch części – na pierwszą złoży się szereg artykułów, które temat emigracji pokażą z różnych perspektyw badawczych, w drugiej, bardziej encyklopedycznej, sylwetki kompozytorów zostaną przedstawione w formie ankiet, na których pytania odpowiedzą specjaliści, zajmujący się dorobkiem wybranych twórców.  

Do udziału w tym przedsięwzięciu włączył się szereg znakomitych muzykologów i badaczy – wśród autorów znaleźli się: Danuta Gwizdalanka, Iwona Lindstedt, Jolanta Guzy-Pasiak, Aleksander Laskowski, Agnieszka Cieślak, Mariusz Gradowski, Grzegorz Piotrowski, Krzysztof Stefański, Marlena Wieczorek oraz Beata Bolesławska-Lewandowska, która jest również opiekunem merytorycznym publikacji.

Teksty powstają dzięki stypendium twórczemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundacja MEAKULTURA chciałaby wydać leksykon w formie książkowej – obecnie poszukuje współwydawcy.

To pierwsza publikacja w polskiej literaturze, która zgłębia temat emigracji wśród kompozytorów XX wieku tak przeglądowo – obok twórców z kręgu muzyki poważnej przybliżając również artystów z dziedziny muzyki popularnej i filmowej – a także w tak oryginalny sposób – suche fakty biograficzne zastąpi atrakcyjna forma pytań do specjalistów, którzy opowiedzą zarówno o twórczości, jaki i o osobowości i anegdotach z życia muzyków. Wierzymy zatem, że ten niezwykły projekt już niedługo trafi do rąk czytelników.

---------------

Spis treści numeru Dalekie lądy. Kompozytorzy emigracyjni

Felietony

Agnieszka Cieślak, Bronisław Mirski - po nitce do kłębka, czyli detektywistyczne oblicze muzykologii

Aleksandra Bliźniuk, Tylko bez romantycznych uniesień

Wywiady

Marlena Wieczorek, "Zbyt długo traktowano twórczość i działalność polskich kompozytorów tworzących w XX wieku poza granicami kraju jako historię niejako odrębną od tej krajowej" – wywiad z Beatą Bolesławską-Lewandowską

Ewa Chorościan, "Po zbudowaniu silnej oraz przyjaznej relacji z polskimi wykonawcami, krytykami, muzykami, nie ma siły, ktόra by te relacje zakończyła" – wywiad z Dobromiłą Jaskot i Dominikiem Karskim

Recenzje

Agnieszka Teodora Żabińska, Nierówny Rogowski

Ewa Chorościan, Dwie piąte – Wajnberg i Prokofiew

Publikacje

Agnieszka Cieślak, Mariusz Gradowski, Muzyka filmowa. Twórcy emigracyjni

Andrzej Bełkot, Definicja migracji

Edukatornia

Magdalena Nowicka-Ciecierska, Henryk Wars – Pierwszy Polak w Hollywood

Paulina Zgliniecka, Szperając w pamięci. O życiu i twórczości Eugeniusza Morawskiego

Elżbieta Szczurko, Antoni Szałowski - odkrywany (neo)klasyk

Kosmopolita

Kinga Krzymowska-Szacoń, American Dream? Kompozytorzy europejscy w Stanach Zjednoczonych

Grzegorz Piotrowski, Bohuslav Martinů: emigrant

Rekomendacje

Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik: Korespondencja. Część 1: Lata 1949–1969

Kompozytorzy polscy na emigracji. Przewodnik (XX wiek)

 Zrealizowano w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zapraszamy do kultury przyszłości!
Jedyne takie studia podyplomowe! Rekrutacja trwa!

Opublikowano: 2017-10-17

Przeczytaj również

logowanie i rejestracja