Strawiński. Geniusz muzyki i mistrz wizerunku

Kategorie: Recenzje – Strawiński. Geniusz muzyki i mistrz wizerunku

Książki Charlesa Josepha zdecydowanie nie można określić mianem klasycznej biografii kompozytora. Angielski tytuł Stravinsky inside outmówi o jej zawartości i znaczeniu najwięcej, bowiem autor, na podstawie niepublikowanej dotąd korespondencji Strawińskiego, stworzył dzieło o wielkim twórcy, osadzając jego działalność w szerokim kontekście historyczno-kulturowym.