Rada Redakcyjna
– Redakcja

prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski

Profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in.: kulturę współczesną, rytuały, ceremonie i obrzędy, festiwale i festiwalizację czy

 

popkulturę i media. Brał udział w wielu badaniach terenowych, jest autorem licznych publikacji książkowych i artykułów w czasopismach naukowych, ale też dziennikach i tygodnikach. Przewodniczący serii wydawniczej „Kultury Popularne Świata”, redaktor „Czasu Kultury”, członek Rady Naukowej „Kultura i Historia” oraz Przewodniczący Zespołu Oceniającego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Redakcja

prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski

Pracownik Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Zajmuje się zagadnieniami teorii i historii kultury artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem

kultury muzycznej oraz problemami metodologii nauk humanistycznych. Autor książek: Sztuka muzyczna jako dziedzina kultury (2007) oraz Cultural Theory and History: Theoretical Issues (2014). W swoim dorobku ma także wiele artykułów (wydawanych m.in. w czasopiśmie „Kultura Współczesna”) poświęconych muzyce nowoczesnej oraz naukowemu statusowi humanistyki. Nie ogranicza się do działalności akademickiej, lecz wygłasza publiczne wykłady i uczestniczy w debatach (m.in. w ramach spotkań organizowanych przez Fundację Barak Kultury i podczas festiwalu muzycznego „Nostalgia”). Zajmuje się także problematyką edukacji w zakresie wiedzy o kulturze. Jest autorem dwutomowego podręcznika wiedzy o kulturze dla liceów i techników Od wieży Babel do drapaczy chmur (2003) oraz artykułów poświęconych problemom dzisiejszego szkolnictwa. Jego wideo wykłady realizowane dla Fundacji MEAKULTURA były nominowane do nagrody Nauka w Internecie Polskiej Agencji Prasowej.

– Redakcja

dr hab. Krzysztof Guczalski

Studiował matematykę teoretyczną, muzykologię i filozofię na uniwersytetach w Krakowie (magisterium z matematyki), Minneapolis (M.A. w dziedzinie filozofii) oraz Bonn. Uzyskał doktorat i habilitację

w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obecnie pracuje w Zakładzie Estetyki. Jego zainteresowania naukowe obejmują filozofię muzyki, estetykę, filozofię analityczną, ogólną teorię znaku i znaczenia oraz teorię obrazu. Jest autorem książek Znaczenie muzyki; znaczenia w muzyce (1999) oraz Perspektywa. Forma symboliczna czy naturalna? (2012), redaktorem książki Filozofia muzyki. Studia (2003), a także autorem licznych artykułów w języku polskim, niemieckim i angielskim, m.in. w „British Journal of Aesthetics” i „International Review of Aesthetics and Sociology of Music”. Obecnie jest Redaktorem Naczelnym czasopisma „Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej”.

– Redakcja

dr Ewa Schreiber

Opiekun merytoryczna. Doktor muzykologii, magister filozofii, krytyk muzyczny, tłumaczka. Interesuje się estetyką muzyki oraz refleksją kompozytorów II poł. XX w. Jako krytyk specjalizuje

się w twórczości młodego pokolenia polskich kompozytorów. Jest autorką książki Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre’a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gerarda Griseya (2012), za którą otrzymała Nagrodę Narodowego Centrum Kultury oraz Nagrodę im. ks. prof. Hieronima Feichta. Prowadzi zajęcia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kilkakrotnie prowadziła warsztaty krytyki muzycznej, m.in. przy festiwalu „Nostalgia” oraz „Muzyczne przestrzenie”. Redaktor prowadząca pisma „Res Facta Nova”. Publikowała m.in. w: „Muzyce”, „Kulturze współczesnej”, „Sztuce i filozofii” oraz „Interdisciplinary Studies in Musicology”. Wykłada w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

– Redakcja

dr hab. Paweł Tański

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od stycznia 2015 roku kierownik Zakładu Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej, od roku 2008 opiekun studenckiego

Koła Lektury Filologiczno-Filozoficznej, z którym współorganizuje sesje i konferencje naukowe oraz współredaguje czasopismo wydziałowe „ProLog”. Od grudnia 2014 r. członek Rady Naukowej periodyku „Studia z Kultury Popularnej”, wydawanego przez Fundację Instytut Kultury Popularnej, prowadzoną przez prof. dr hab. Izoldę Kiec. Aktywny animator kultury. Organizator i wykonawca wielu działań promocyjnych na rzecz Instytutu Literatury Polskiej UMK oraz Wydziału Filologicznego UMK. Był członkiem jury w konkursach literackich, recytatorskich, teatralnych i filmowych. Od roku 2016 członek jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta. Jest miłośnikiem różnych odmian muzyki, często odwiedza kino i wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej, gra na gitarze, pisze wiersze (opublikował 8 tomów poetyckich, ogłaszał liryki w wielu czasopismach, jego wiersze tłumaczone były na język angielski, chiński, czeski, rosyjski i serbski).

– Redakcja

dr hab. Małgorzata Gamrat

Od października 2013 r. adiunkt w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad muzyką Franza Liszta i jej interakcjami z innymi sztukami (szczególnie z literaturą), zajmuje 

się kulturą francuską i niemiecką XIX w. oraz metodologią badań interartystycznych. Do jej zainteresowań należy również twórczość Aleksandra Tansmana, Pawła Kubisza i Dobromiły Jaskot. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych grantach badawczych. Jest redaktorem i sekretarzem redakcji „Musicology Today”, a także jednym z członków założycieli oraz sekretarzem Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej. Autorka dwóch monografii poświęconych twórczości Franza Liszta: Muzyka fortepianowa Franza Liszta z lat 1835–1855 w kontekście idei ‘correspondance des arts’ (2014) oraz Między słowem a dźwiękiem. Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta (2016).

– Redakcja

dr Agnieszka Topolska

Muzykolog i filolog polski. Do jej głównych zainteresowań badawczych należy: socjologia muzyki, opera, polska muzyka i kultura muzyczna XVIII i XIX w., a także problem narodowości w muzyce

Jest autorką książek Mit wieszcza. Stanisław Moniuszko w piśmiennictwie lat 1858–1989 (2014) oraz Zupełnie inna książka o Stanisławie Moniuszce (2016). Prowadziła autorskie wykłady w Collegium Civitas z pogranicza muzykologii, teorii społecznych i politologii. Współpracowała z Teatrem Wielkim – Operą Narodową, Orkiestrą „Sinfonia Varsovia”, Instytutem Muzyki i Tańca oraz Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Obecnie jest kierownikiem literackim Opery Wrocławskiej.

– Redakcja

prof. UG dr hab. Grzegorz Piotrowski

Muzykolog (uczeń prof. Jana Stęszewskiego), kulturoznawca, wokalista. Studiował także polonistykę i historię filmu, a obecnie jest doktorantem warszawskiego UMFC. Dyrektor 

Instytutu Badań nad Kulturą UG, wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku i Collegium Civitas w Warszawie. Zajmuje się jazzem i muzyką popularną, operą, twórczością Jarosława Iwaszkiewicza, Kurta Weilla i Pawła Mykietyna, aktorstwem filmowym, homotekstualnością. Ostatnio opublikował książkę Syndrom Pogorelicia (Kraków 2020). Współpracuje m.in. z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Komisją Fulbrighta.

Redakcja
– Redakcja

dr Marlena Wieczorek

Redaktor Naczelna (Warszawa, Bruksela). Założycielka, Prezes Zarządu i pomysłodawczyni projektów Fundacji MEAKULTURA. Muzykolog, krytyk muzyczny, manager kultury. Jurorka w

Nagrodach Paszport Polityki, a także Koryfeusz Muzyki Polskiej. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2013 i 2017 roku). Autorka książek i artykułów. Asystuje przy pracach European Parliment’s Committee on Culture and Education.

– Redakcja

dr Magdalena Nowicka-Ciecierska

Pracuje w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister filologii polskiej oraz muzykologii UAM. W ramach studiów muzykologicznych spędziła także semestr na

Karl-Franzens-Universität w Grazu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół krytyki muzycznej, zwłaszcza twórczości Andrzeja Chłopeckiego oraz współczesnej kultury muzycznej w Polsce. Z czasopismem i Fundacją MEAKULTURA związana od 2013 roku.

dr Piotr Jakubowski

Kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stały współpracownik Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Warszawskiej Szkoły Filmowej. Autor książki Pułapki tożsamości.

Między narracją a literaturą oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i recenzenckich. Redaktor i tłumacz z języka angielskiego i hiszpańskiego. Realizator projektu badawczego „Kreowanie (anty)wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym”, od lat zaangażowany w inicjatywy antydyskryminacyjne oraz integracyjne. Wolontariusz w fundacjach Rethinking Refugees, Fundacja Ocalenie i Alliance for Black Justice in Poland. Prywatnie zapalony entuzjasta wycieczek górskich, siatkówki oraz szachów. Założyciel, gitarzysta, a także autor kompozycji i tekstów w zespole Ruina Bar.

– Redakcja

Anna Wyżga-Rysiewicz

Absolwentka muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz rytmiki na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą

na różnych etapach edukacyjnych (od wieku niemowlęcego po studentów), wykorzystując różnorodne metody pracy, które ciągle poszerza przez uczestnictwo na konferencjach, seminariach i warsztatach. Oprócz edukacji udziela się w instytucjach kulturalnych, podejmując działania promocyjne, redakcyjne i organizacyjne. Aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym miasta, występując z krakowskimi chórami.

– Redakcja

Monika Targowska

Ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi w specjalności flet współczesny oraz flet traverso na wrocławskiej Akademii Muzycznej. Jest członkiem zespołu Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu.

Pracę w orkiestrze symfonicznej łączy z wykonawstwem historycznym muzyki barokowej, jest czynną solistką i kameralistką. Zagorzała czytelniczka, miłośniczka sztuki i teatru.

– Redakcja

Joanna Stanecka

Absolwentka PWSFTviT, czyli łódzkiej filmówki. Jej aktorską platformą jest Europa, gdzie występuje ze swoimi monodramami, które posiada zazwyczaj w

dwóch wersjach językowych: My farm, Cudzoziemka, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, Aktorka prowincjonalna oraz Marlene Marlene. Występuje sporadycznie także przed kamerą. Na scenę uwielbia spojrzeć z perspektywy widza. Ludzie, emocje, ich drogi, spotkania, rozmowy – to jest to, co uwielbia.

– Redakcja

Dorota Relidzyńska

Z wykształcenia filozofka i dziennikarka. Ukończyła studia w Instytucie Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała w Instytucie Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz w 

Collegium Civitas. Specjalizowałam się w filozofii kultury i w tłumaczeniach tekstów filozoficznych w języku francuskim na język polski. Jako doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje pracę dotyczącą Wandy Landowskiej. Zainteresowania: muzyka fortepianowa, klawesynowa, estetyka, filozofia muzyki. Publikowała teksty o tematyce muzycznej i popularnonaukowej w prasie drukowanej, m.in.: „Gazeta Wyborcza”, „Machina”, „Beethoven Magazine”, „Echos de Pologne,” „W Podróży”, „Życie”. Prowadziła projekty wydawnicze jako redaktor prowadząca i naczelna. Jest autorką haseł w polskiej Wikipedii poświęconych muzyce poważnej. Jako wykonawczyni brała udział w Warszawskiej Jesieni.

– Redakcja

Andrzej Skórzyński

Informatyk z zawodu, wielbiciel muzyki z zamiłowania. Kilka szczelnie zapełnionych półek z płytami i książkami o muzyce, ale odgraża się, że na tym nie poprzestanie. Setki przesłuchanych

albumów, dwa segregatory z biletami z koncertów. Chętnie wraca do klasyki rocka i metalu, ale uwielbia odnajdować nowych wykonawców także z innych gatunków. Absolwent Muzyki w Mediach Collegium Civitas.

– Redakcja

Paulina Podżus

Absolwentka e-edytorstwa i technik redakcyjnych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a także szkoły muzycznej II st. w Dębicy w klasie fortepianu. Studentka studiów magisterskich z muzykologii na

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Nie metaforycznie, a neurologicznie – ma pomieszane zmysły, jest synestetykiem. Muzyka towarzyszy jej w każdej chwili życia. Miłośniczka natury, kawy, książek, filmów, psów i… wielorybów. Fascynuje ją wszystko, co związane z Norwegią.

– Redakcja

Agnieszka Łomnicka

Korektorka i redaktorka tekstów, managerka i animatorka kultury, pasjonatka średniowiecza i przewodniczka po Szlaku Piastowskim, historyczka sztuki.

– Redakcja

dr Tomasz Kozłowski

Na co dzień trener biznesu, nauczyciel akademicki, eseista i badacz. Prywatnie – entuzjasta tzw. muzyki dobrej i masażysta płyt kompaktowych. W wolnej chwili próbuje komponować i odkrywać kulturowe

uwarunkowania gustów. Lubi muzykę klasyczną, elektroniczną i alternatywną. Rock go bardzo nudzi.

Joanna Nowak

Absolwentka filologii polskiej i specjalizacji dziennikarskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Copywriterka. Kocha muzykę całym sercem, uważa, że poszukiwania dźwięków to jedna

z jej najciekawszych życiowych przygód. Stale powiększa kolekcję winyli (wciąż za mało) i książek (już za dużo). W przyszłości planuje działać na rzecz finansowego wsparcia ngosów, projektów artystycznych oraz kulturalnych. Była Cesarzem Sadownictwa w poprzednim wcieleniu – potrafi rozpoznać smak i konsystencję jabłka, na „oko”, bez zjadania.

– Redakcja

Katarzyna Chronowska

Studentka saksofonu klasycznego w klasie dr hab. Magdaleny Jakubskiej-Szymiec w poznańskiej Akademii Muzycznej oraz muzykologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zafascynowana muzykowaniem kameralnym. Pisaniem o muzyce zajmuje się hobbystycznie, ale oddaje się temu z zamiłowaniem. Prywatnie – miłośniczka folkloru, ciekawa ludzi, ich pochodzenia i jego wpływu na twórczość.