Humanizm czy antyhumanizm? – czyli dokąd zmierza muzyka współczesna i gdzie znaleźć dla niej ratunek

Kategorie: Felietony – Humanizm czy antyhumanizm?  – czyli dokąd zmierza muzyka współczesna i gdzie znaleźć dla niej ratunek

Powołując się na myśli Lutosławskiego trudno nie zgodzić się z jego opinią, że dzisiejszej sytuacji w muzyce można przypisać stan „permanentnej rewolucji”. „Istotną jej cechą – jak podkreśla kompozytor – jest negacja wszystkiego, co w dziedzinie języka muzycznego, techniki komponowania, stylu, środków wyrazu zostało już raz użyte. […] to, co było dobre wczoraj, jest dzisiaj złe; to zaś, co jest dobre dzisiaj, będzie złe jutro”.

Wizytówka Cezarego Duchnowskiego

Kategorie: Publikacje – Wizytówka Cezarego Duchnowskiego

Tekst Krzysztofa Stefańskiego poświęcony twórczości Cezarego Duchnowskiego należy do cyklu wizytówek młodych polskich kompozytorów, który w całości publikujemy na łamach MEAKULTURY. Jest to dla nas projekt szczególnie ważny, będący owocem otrzymania Stypendium Twórczego Ministra Bogdana Zdrojewskiego dla naszej Redaktor Naczelnej, dr Marleny Wieczorek.