Wizytówka Dariusza Przybylskiego

Kategorie: Publikacje – Wizytówka Dariusza Przybylskiego

Tekst Marii Peryt poświęcony twórczości Dariusza Przybylskiego należy do cyklu wizytówek młodych polskich kompozytorów, który w całości publikujemy na łamach MEAKULTURY. Jest to dla nas projekt szczególnie ważny, będący owocem otrzymania Stypendium Twórczego Ministra Bogdana Zdrojewskiego dla naszej Redaktor Naczelnej, dr Marleny Wieczorek.

Video wykład – część X. Mieczysław Wajnberg

Kategorie: Edukatornia – Video wykład - część X. Mieczysław Wajnberg

O skomplikowanych i trudnych losach Mieczysława Wajnberga – Polaka, Żyda i Rosjanina, o specyfice twórczości tego kompozytora oraz jej recepcji, o muzyce rosyjskiej po II wojnie światowej i polityce kulturalnej w Związku Radzieckim opowiada dr hab. Krzysztof Moraczewski