Postępowiec czy konserwatysta? Ludomir Michał Rogowski

Kategorie: Publikacje – Postępowiec czy konserwatysta? Ludomir Michał Rogowski

Był on twórcą wszechstronnym – kompozytorem, pedagogiem, publicystą, dyrygentem chóralnym i symfonicznym, zbieraczem folkloru, krytykiem muzycznym, twórcą muzyki do teatru i kabaretu. Dziś jest kompozytorem prawie całkowicie zapomnianym. Kim był – postępowcem czy konserwatystą?