Nurty i techniki w twórczości Tadeusza Bairda

Kategorie: Publikacje – Nurty i techniki w twórczości Tadeusza Bairda

“To co zawsze przekonuje mnie do muzyki Bairda, polega na umiejętności godzenia przez tego twórcę współczesnego warsztatu kompozytorskiego z jednoczesnym nierezygnowaniem z nasycenia swojej muzyki głębokim nastrojem, wrażliwie przekazywanym słuchaczowi” – o najważniejszych nurtach w twórczości Tadeusza Bairda.