Sebastian Krajewski – "Works for Orchestra"

Kategorie: Recenzje – Sebastian Krajewski  - "Works for Orchestra"

Po zarejestrowaną w ubiegłym roku przez DUX płytę z utworami Sebastiana Krajewskiego z pewnością chętnie sięgną sympatycy muzyki filmowej i współczesnych kompozycyjnych nawiązań do muzyki epok minionych. Works for orchestra to bowiem mariaż stylistyki srebrnego ekranu i elementów konstrukcyjnych muzyki dawnej, daleki jednak od muzycznego eklektyzmu, a tworzący u Krajewskiego spójny koncepcyjnie rysunek.