"Wielokulturowość, wielowyznaniowość i wszystkie wielo – to więcej możliwości, więcej potencjału i więcej dobra jakie można wnieść w budowanie ojczyzny." Wywiad z Aleksandrą Demowską-Madejską.

Krzysztof Bździel: Dlaczego „Ucieczka z cienia”? Aleksandra Demowska-Madejska: Kwestia jest złożona, ponieważ nie odnosi się tylko do, w zasadzie zapomnianych w naszym kraju, polsko-żydowskich kompozytorów, ale też literatury na altówkę – instrument, który przez wiele lat pozostawał w cieniu solowej eksploracji koncertowej. Tym samym literatura na ten instrument, pozostawała – no właśnie – w cieniu wykonawstwa […]