felietony

30 kwietnia: Światowy Dzień Jazzu

30 kwietnia 2012 r. po raz pierwszy obchodzony będzie Światowy Dzień Jazzu, proklamowany w listopadzie 2011 r. na 36. sesji Konferencji Generalnej UNESCO.

Tegoroczne obchody rozpoczną się już 27 kwietnia w siedzibie UNESCO w Paryżu z udziałem Iriny Bokovej, Dyrektor Generalnej UNESCO oraz Herbie Hancocka, amerykańskiego pianisty i kompozytora jazzowego pełniącego honorową funkcję Ambasadora Dobrej Woli UNESCO. Z okazji święta, 30 kwietnia zostanie także zorganizowany uroczysty koncert w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Wybór daty Światowego Dnia Jazzu łączy się z obchodzonym w kwietniu w USA miesiącem jazzu. Hasłem tegorocznych obchodów jest Jazz Speaks for Life.

Ustanowienie Dnia Jazzu ma na celu podniesienie świadomości społeczności międzynarodowych na temat sztuki jazzu, jego korzeni, stylów i oddziaływań oraz podkreślenie znaczenia tego gatunku muzyki jako ważnego środka komunikacji społecznej – napisała Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO w deklaracji z okazji Dnia.

Jazz jako zjawisko kulturowe, mające swoje korzenie w tradycji afrykańskiej, północno-amerykańskiej i europejskiej czerpie żywotność i koloryt z wielu kultur, przyczyniając się do promocji dialogu międzykulturowego, poszanowania praw człowieka, jego godności, równości płci oraz eliminowania dyskryminacji społecznych. Fenomen jazzu, postrzeganego jako uniwersalny język artystyczny, jest jednym z elementów łączących światowe kultury, tradycje i wątki muzyczne.

Ustanowione przez UNESCO święto będzie wyrażeniem uznania dla sztuki jazzu i jego przedstawicieli, którzy na przestrzeni dziesięcioleci wykreowali wiele gatunków i stylów jazzowych. Przede wszystkim jednak święto ma na celu ukazanie jazzu jako pięknej muzyki, dającej ludziom radość i satysfakcję.

Święto adresowane jest do tych wszystkich, dla których jazz jest wartością wspólną, łączącą różne narodowe doświadczenia muzyczne. Szczególnie istotne jest zachęcanie do udziału w obchodach młodych ludzi w szkołach i stowarzyszeniach młodzieżowych w celu upowszechnienia tradycyjnych wartości jazzu zastępowanych coraz częściej produktami komercyjnymi i popularnymi.

W celu zapewnienia światowego zasięgu obchodów Dnia Jazzu Dyrektor Generalna UNESCO zwraca się do Państw Członkowskich UNESCO o aktywne uczestnictwo w obchodach przy wsparciu władz lokalnych, organizacji młodzieżowych i edukacyjnych, mediów, organizacji pozarządowych, parlamentarzystów oraz partnerów prywatnych poprzez organizowanie wydarzeń promocyjnych służących upowszechnieniu wartości jazzu i jego roli, jako narzędzia dialogu międzykulturowego.

Wydarzenia w Polsce:

1. The Jazzarium.pl editors are organising a series of events including meetings with jazz musicians and their fans. The same day in the afternoon a special jazz concert will be held in Jazzarium Cafe in Warsaw proceded by a press conference for the upcoming Warsaw Summer Jazz Days festival.

2. Polish Jazz Society will host an exhibition devoted to jazz posters at the Museum of Posters.

3. Polish Radio Programme 2 on the Special Day – Jazz Day. On 30 April, Programme 2 will offer special broadcasts, concerts and other events in which almost only jazz music, or folk and contemporary music connected with jazz, will be played. If the European Broadcasting Union offers live concerts Programme 2 will transmit it.

Więcej na:

www.unesco.pl/no_cache/article/1/30-kwietnia-swiatowy-dzien-jazzu-1/?cHash=c50c7033cd&print=1

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć