autor zdjęcia: Michał Kaźmierczak

felietony

Anna Komendzińska Zastępczynią Redaktor Naczelnej MEAKULTURY

Z radością informujemy, że nasza redakcyjna koleżanka, Anna Komendzińska, została mianowana nową Zastępczynią Redaktor Naczelnej MEAKULTURY.

Na łamach pisma dała się poznać zarówno jako autorka (m.in. cykl recenzji MBTM, liczne wywiady oraz publikacje), pisząca zawsze kompetentnie i z literackim zacięciem, jak i jako redaktorka numerów specjalnych (numer chóralny opublikowany we wrześniu br.) oraz zaangażowany współpracownik. W najbliższych miesiącach pod opieką nowej Redaktor ukażą się kolejne numery specjalne pisma, nadal będziemy też z przyjemnością czytywać jej teksty.

Anna Komendzińska jest obecnie doktorantką na studiach filologii polskiej oraz studentką studiów mgr na muzykologii.

Nowa Wiceredaktor będzie sprawowała swoją funkcję obok dotychczasowej Zastępczyni Redaktor Naczelnej, Ewy Schreiber.

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć