contraddizioni - I Międzyuczelniana Konferencja Naukowo-Artystyczna; materiały prasowe

rekomendacje

contraddizioni – I Międzyuczelniana Konferencja Naukowo-Artystyczna Koła Naukowego Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Koło Naukowe Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi zaprasza do czynnego uczestnictwa w I Międzyuczelnianej Konferencji Naukowo-Artystycznej „contraddizioni”, która odbędzie się online w dniach 21–22 października 2021 roku.

Ideą przyświecającą wydarzeniu jest konfrontowanie zjawisk artystycznych. Tematyka pierwszej edycji dotyczy badania „contraddizioni” (z włoskiego – sprzeczności) i podobieństw – relacji w twórczości funkcjonującej na pograniczu współczesnej muzyki poważnej / klasycznej i popularnej / rozrywkowej.

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Łodzi. Każda odsłona wydarzenia będzie okazją do nawiązania współpracy z innym kołem naukowym polskiej uczelni muzycznej lub uniwersytetu. Partnerami pierwszej edycji są Koło Artystyczno-Naukowe Nowych Mediów oraz Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

W konferencji wezmą udział specjalistki i specjaliści dziedziny: zaproszony gość dr Andrzej Mądro (Akademia Muzyczna w Krakowie), a także pedagożki oraz pedagodzy łódzkiej i wrocławskiej akademii muzycznej. Wykłady wygłoszą: prof. Cezary Duchnowski, prof. Artur Zagajewski, dr Katarzyna Dziewiątkowska, dr Marta Śniady, dr Adam Porębski i mgr Anna Wójcikowska. Zainteresowani będą mogli wziąć udział w warsztatach kompozytorskich z Jackiem Sotomskim.

Drugi dzień konferencji będzie okazją do zaprezentowania efektów studenckich oraz doktoranckich badań i przemyśleń. Zapraszamy zainteresowanych studentów i studentki, doktorantki i doktorantów polskich uczelni muzycznych oraz wydziałów artystycznych uniwersytetów do wygłoszenia referatów (online) prezentujących konfrontacje muzyki popularnej i klasycznej. Informacje o zgłoszeniach, terminach oraz zasadach przesyłania tekstów znajdują się poniżej. Wybrane artykuły, za zgodą autorów i autorek, zostaną opublikowane w pokonferencyjnym wydawnictwie.

Konferencję wzbogacą dwa wydarzenia artystyczne online – koncert kompozytorski z utworami dedykowanymi triu rockowemu, a także set DJ-ski, do którego zostaną użyte sample między innymi z materiałem zarejestrowanym w czasie pierwszego koncertu.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 5 września 2021 roku.

Ważne terminy:

 • Termin zgłoszeń czynnego uczestnictwa w konferencji oraz przesłania tytułu i abstraktu wystąpienia: 5 września 2021 (niedziela)
 • Termin przesłania tekstu referatu: 19 września 2021 (niedziela)
 • Termin wykładów specjalistycznych: 21 października 2021 (czwartek)
 • Termin prezentacji referatów studenckich: 22 października (piątek)

Ważne informacje:

 • Kierownictwo merytoryczne: prof. AM dr hab. Artur Zagajewski (Akademia Muzyczna w Łodzi); mgr Joanna Kołodziejska (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)
 • Kierownictwo organizacyjne: Piotr Mika (Koło Naukowe Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Łodzi); Agata Zemla (Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu); Maciej Michaluk (Koło Artystyczno-Naukowe Nowych Mediów Akademii Muzycznej we Wrocławiu)
 • Konferencja odbędzie się za pośrednictwem oprogramowania Zoom.
 • Uczestnictwo czynne i bierne jest darmowe.
 • Czas trwania wystąpienia: do 25 minut.
 • Językiem konferencji jest język polski.
 • Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres: ktm@amuz.lodz.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko;
 2. afiliacja (uczelnia, wydział);
 3. kierunek, specjalność, rok i stopień studiów;
 4. tytuł wystąpienia;
 5. abstrakt w języku polskim.

Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konferencji. 

contraddizioni

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć