Meandry

Creative Europe – program dla kreatywnej Polski

Na polskich i europejskich stronach internetowych poświęconych kulturze jak grzyby po deszczu mnożą się ogłoszenia o nowych projektach. Są powtórzeniem lub kontynuacją tych, które sukcesywnie wspierały działaczy w minionych latach. Ten świeży powiew świadczy jednoznacznie o tym, że propagatorzy kultury i edukacji znów mogą starać się o granty.

Poszukiwaczy dofinansowań, wsparcia i ciekawych informacji zainteresować powinna Erste Foundation ( https://www.erstestiftung.org/ ), organizacja promująca rozwój i wkład w dziedzictwo europejskie. W publikacji-przewodniku zawierającej opis osiemnastu krajów Europy, znalazła się także Polska: https://www.erstestiftung.org/wp-content/uploads/2012/11/Cultural-policy-landscapes.pdf, a w nim historia współpracy, dzięki której Polska otrzymała fundusze na rozwój sektora kulturalnego. Środki przeznaczono między innymi na modernizację Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Cel jest szczytny, bo obejmuje także promowanie polskiej kultury na arenie europejskiej. 

Jednym z najnowszych programów jest Creative Europe. Negocjacje i dyskusje na temat ostatecznej formy projektu ciągle trwają – dlatego nie został on jeszcze oficjalnie ogłoszony. Wszystkie potrzebne informacje znaleźć będzie można wkrótce w zakładce na oficjalnej witrynie Punktu Kontaktowego Kultura (https://www.program-kultura.eu/ ). Czytamy tam:

„Kreatywna Europa (Creative Europe) to zaplanowany na lata 2014-2020 program Komisji Europejskiej wspierający europejskie sektory kultury, filmu (…). Program ma być w dużym stopniu kontynuacją programów Kultura i MEDIA, które wspierały międzynarodowe projekty kulturalne i filmowe w latach 2007-2013”[1].

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej można zapoznać się także z opisami Annual Work Programme 2013:

https://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/annual_programme_en.htm.

Zamieszczono tam szczegółowe regulaminy wraz z podziałem budżetu, podziałami punktowymi i innymi kryteriami oceny. Warto się z nimi zapoznać, by sprostać unijnym oczekiwaniom.

Możliwości zatem nie brakuje. Wystarczy znaleźć pomysł i zawalczyć o środki na jego realizację.


[1] Informacja ze strony: https://www.program-kultura.eu/kreatywna-europa-2014-2020 [dostęp: 10.03.2013].

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć