Pomnik Chopina w Łazienkach: Wikipedia

felietony

„Frédéric Chopin: A Research and Information Guide” / William Smialek i Maja Trochimczyk

Nieco ponad miesiąc temu brytyjskie wydawnictwo Routledge opublikowało drugie, uzupełnione i poszerzone wydanie bibliografii Chopinowskiej: Frédéric Chopin: A Research and Information Guide. Nakład pierwszej, wydanej w 1999 roku wersji bibliografii autorstwa Williama Smialka był już od dawna wyczerpany. Ponadto piętnaście ostatnich lat przyniosło intensywny rozwój badań w dziedzinie chopinologii. Digitalizacja źródeł, a także powstanie licznych baz i katalogów internetowych związanych z kompozytorem, wymusiły zrewidowanie dotychczas istniejącej bibliografii. Uzupełniona publikacja stanowi obecnie najbardziej aktualny przewodnik zarówno po dziełach Chopina, jak również po opracowaniach dotyczących jego życia i twórczości.

Maja Trochimczyk, która jest autorką zrewidowanej i uzupełnionej wersji bibliografii, jest absolwentką muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz reżyserii dźwięku na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Doktorat dotyczący muzyki współczesnej obroniła na Uniwersytecie McGill w Montrealu, a od 1996 do 2004 była dyrektorem Centrum Muzyki Polskiej na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles oraz pracownikiem naukowym Thornton School of Music tego uniwersytetu. Autorka pełniła także funkcję redaktor naczelnej Polish Music Journal oraz serii książek o muzyce polskiej. Obecnie jest redaktorem naczelnym wydawnictwa Moonrise Press. Maja Trochimczyk podjęła się niezwykle trudnego zadania – wyselekcjonowania i uporządkowania  najważniejszych spośród tysięcy publikacji dotyczących Fryderyka Chopina. W przedmowie do drugiego wydania książki autorka zwraca uwagę na pięć głównych obszarów chopinologii, które znacząco rozwinęły się w ostatnich latach i wymagały włączenia ich najnowszych ustaleń do poszerzonej wersji bibliografii. Do obszarów tych należą: badania nad manuskryptami i źródłami związanymi z chronologią i powstawaniem dzieł; nowe ustalenia dotyczące biografii kompozytora wynikające z rosnącej wiedzy na temat jego otoczenia i środowiska, w którym działał; wykonawstwo i komputerowa analiza nagrań; studia nad recepcją w kontekście kultury muzycznej, a także badania kulturoznawcze związane z obecnością Chopina i jego muzyki w przestrzeni publicznej oraz kulturze popularnej.

Uzupełnione wydanie uwzględnia w sumie 1014 odniesień do książek, artykułów, nagrań i baz elektronicznych zawierających informacje o Fryderyku Chopinie. Publikację otwiera kalendarium życia kompozytora, po którym następuje sześć głównych rozdziałów. Pierwszy z nich (Researching Chopin) uwzględnia najobszerniejszą grupę publikacji i studiów poświęconych Chopinowi, począwszy od najwcześniejszych opracowań, bibliografii, zbiorów artykułów aż po materiały pokonferencyjne oraz periodyki poświęcone kompozytorowi. Drugi rozdział (Chopin’s Correspondence) jest w całości poświęcony korespondencji kompozytora – zawiera odniesienia do opublikowanych kolekcji listów, a także uaktualnienia w zakresie chronologii. W kolejnym rozdziale pracy (Chopin’s Biographies) Autorka systematyzuje prace dotyczące życia kompozytora, rozpoczynając od tych najbardziej kompleksowych, a następnie przechodząc do tych dotyczących konkretnych etapów jego kariery. Czwarty rozdział pracy (Works – Manuscripts, Editions, and Transcriptions) stanowi listę dzieł Chopina, łącznie z ich klasyfikacją i chronologią, manuskryptami, edycjami, transkrypcjami, a także historią publikacji. W rozdziale piątym (Works – Surveys, Studies and Analyses) pogrupowane zostały wybrane publikacje mieszczące się w nurcie badań nad muzyką Chopina – analizy utworów, badania dotyczące stylu i estetyki, form i gatunków oraz innych zagadnień związanych z twórczością kompozytora. Ostatni rozdział bibliografii (Reception and Performance Studies) obejmuje pozycje związane z recepcją dzieł Chopina, zagadnieniami dotyczącymi ich wykonawstwa, nagraniami oraz zawiera listę najważniejszych instytucji Chopinowskich.

Nowe wydanie Chopinowskiej bibliografii może stać się ważnym źródłem wiedzy nie tylko dla chopinologów, ale także muzyków, studentów i melomanów.

Pierwszych kilkadziesiąt stron książki, łącznie ze spisem treści, można obejrzeć na stronie wydawnictwa: https://www.book2look.com/embed/9781135839031 

okładka książki, materiały promocyjne

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć