Miłosz Bembinow, Marlena Wieczorek, fot. Jacek Barcz

Meandry

Fundusz Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS dla (MEA)kultury! Dziękujemy za wsparcie

Fundusz Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS od lat wspiera projekty Fundacji MEAKULTURA.

Dzięki partnerstwu udało nam się stworzyć niepowtarzalny i niezwykle potrzebny Konkurs Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA (www.konkurskropka.pl), a Prezes Fundacji MEAKULTURA, dr Marlena Wieczorek, już kilkukrotnie otrzymywała stypendia twórcze jako redaktor naczelna meakultura.pl

Bez wsparcia FPT Stowarzyszenia Autorów ZAiKS nie udałoby się wydać książki “Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1918-2018)”.

W lipcu 2020 roku kolejny raz mamy szczęście otrzymać pomoc z Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Dotyczy ono przetłumaczenia książki o kompozytorach emigracyjnych na język angielski, a także wsparcia dla działań redakcyjnych dla dr Marleny Wieczorek (meakultura.pl)

Serdecznie dziękujemy za umożliwienie nam rozwijania niezależnych i cennych projektów dla kultury polskiej.

Na zdjęciu dr Miłosz Bembinow, Wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, otrzymuje od dr Marleny Wieczorek (Prezes Fundacji MEAKULTURA) dyplom Mecenasa Kultury dla Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć