Marlena Wieczorek, fot. Agnieszka Sikora

Meandry

Fundusz Popierania Twórczości ZAIKS wspiera MEAKULTURĘ! Stypendium dla Marleny Wieczorek i Ewy Schreiber

Z radością informujemy, że dr Marlena Wieczorek (Redaktor Naczelna) i dr Ewa Schreiber (opiekun merytoryczny) po raz kolejny otrzymały stypendium Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAIKS na prowadzenie czasopisma internetowego meakultura.pl

Do celów statutowych Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAIKS należy m.in. udzielanie pomocy, inicjowanie i wspomaganie dziedzin twórczości o trwałych wartościach kulturalnych, propagowanie twórczości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tych rodzajów, które reprezentują wysokie walory artystyczne i wychowawcze, udzielanie pomocy finansowej instytucjom i twórcom, propagującym kulturę polską, a także otaczanie szczególną opieką wartościowych i ambitnych w swej formie i treści utworów artystycznych.

Fundusz Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAIKS wspiera redaktorki MEAKULTURY już od roku 2014, kiedy swoje pierwsze stypendium otrzymała Marlena Wieczorek. W ramach stypendium publikowane były felietony, recenzje, wywiady, cykle artykułów edukacyjnych oraz całe numery specjalne. Od tego czasu pismo bardzo się rozwinęło. Jego nowa formuła, związana z numerami tematycznymi, pozwoliła na fachowe i atrakcyjne opracowanie wielu ciekawych zagadnień, takich jak muzyka i taniec, muzyka polskich kompozytorów emigracyjnych czy muzyka w filmie. W skład Rady Redakcyjnej, powołanej na początku roku 2017, weszli naukowcy (muzykolodzy, kulturoznawcy, etnolodzy, poloniści, filozofowie) reprezentujący uczelnie z różnych stron Polski. Są to najczęściej osoby, które wspierały pismo merytorycznie od początku jego istnienia za sprawą publikacji czy videowykładów.

MEAKULTURA.pl to także jedno z nielicznych pism, które, umożliwiając młodemu pokoleniu staże pod fachowym nadzorem (staże dla studentów i laureatów Olimpiady Artystycznej, warsztaty krytyki muzycznej), wprowadza początkujących krytyków na rynek polskiej prasy muzycznej. W dwóch ostatnich edycjach Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych Jury nagrodziło debiutantów (Karolina Dąbek, Karolina Anna Pawłowska), którzy właśnie w naszym piśmie stawiali swoje pierwsze kroki. Osoby, które zaczynały z nami współpracę jeszcze podczas studiów, są obecnie cenionymi pracownikami polskich instytucjach kultury czy redaktorami branżowych mediów.

Stale pracujemy na swoją markę i cieszymy się, że nasze wysiłki zostały docenione, a cele realizowane przez pismo uznano za zbieżne z celami Funduszu.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS za przyznane stypendia!

 

 

Ewa Schreiber, fot. Liliana Bether

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć