fot. Radosław Pasterski

Meandry

Gala Finałowa IV edycji Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych

Do rąk autorów trafiły nagrody za najlepsze teksty,  najciekawszą książkę o muzyce, ale także za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki muzycznej – w środę, 5 grudnia, w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie wręczono nagrody Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA. 

Już po raz czwarty w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego wręczono Nagrody Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA, organizowanego przez Fundację MEAKULTURA. Głównym Współorganizatorem i Fundatorem Grand Prix tegorocznej edycji był Instytut Muzyki i Tańca.

W trakcie uroczystości wręczono nie tylko nagrody regulaminowe, ale też szereg innych wyróżnień, m.in. nagrodę za najlepszą książkę o muzyce opublikowaną w 2017 roku czy nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki muzycznej. W wypowiedziach laureatów nie zabrakło ważnych dla środowiska słów, gestów wdzięczności i oznak wzruszenia.

Przedstawiciele instytucji muzycznych akcentowali potrzebę większego ożywienia polskiej krytyki muzycznej (Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca, Maksymilian Bylicki), ale też pozytywną rolę konkursu, który co roku pozwala wychwycić teksty utalentowanych autorów (Daniel Cichy, Przewodniczący Jury i Dyrektor-Redaktor Naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego).

Maksymilian Bylicki, fot. Radosław Pasterski

Daniel Cichy, fot. Radosław Pasterski

W tegorocznej edycji do rąk Jury trafiło blisko 200 tekstów poświęconych różnym gatunkom muzycznym – od klasyki, przez jazz po muzykę popularną. Jury obradowało w składzie:  dr Daniel Cichy, dr hab. Joanna Maleszyńska, dr Anna Ignatowicz – Glińska, Agata Kwiecińska, dr hab. Mirosław Pęczak, Rafał Księżyk i Remigiusz Hanaj – Mazur. Wzorem poprzednich edycji nagrodę Indywidualną przyznał Piotr Metz.

Grand Prix o wartości 3000 zł ufundowane przez Instytut Muzyki i Tańca powędrowało do Rafała Wawrzyńczyka, za tekst Ciemne centrum (dwutygodnik.com). Autor podkreślił swoje pozytywne zaskoczenie nagrodą i zaznaczył, że do muzyki doprowadziła go jego wcześniejsza pasja literacka. Nagrody Główne o wartości 2500 zł, ufundowane przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, przypadły w udziale: w kategorii artykuł/ felieton Aleksandrowi Przybylskiemu za tekst Melotypy (“Ruch Muzyczny”), w kategorii recenzja/ relacja Karolinie Dąbek za recenzję Trans jesieni – zmierzch awangardy. Warszawska Jesień 2017 (“Glissando”). Aleksander Przybylski podziękował Jury za docenienie tekstu, który z przymrużeniem oka podsumowuje typy publiczności koncertowej. Karolina Dąbek przypomniała, że w konkursie odbiera nagrodę już po raz drugi – dwa lata wcześniej została wyróżniona za debiut. Wyróżnienie dla debiutanta o wartości 1500 zł ufundowane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne otrzymał z rąk Dyrektora-Redaktora Naczelnego PWN Przemysław Górecki za nieopublikowany artykuł Posłuchajmy, co tak gra. Sześć razy Maryla Rodowicz.

Rafał Wawrzyńczyk, fot. Radosław Pasterski

Aleksander Przybylski, fot. Radosław Pasterski

Karolina Dąbek, fot. Radosław Pasterski

Nagrodę Specjalną za najlepszy tekst o muzyce polskiej opublikowany za granicą otrzymał Dirk Wieschollek za artykuł Ego-Shooter mit Achillesferse (“Dissonance”) dotyczący twórczości Jagody Szmytki. Podczas Gali odczytano fragment jego listu, w którym autor podkreśla konstruktywną rolę krytyki muzycznej dla sztuki współczesnej: Język nigdy nie zastąpi sztuki – czytamy w liście –  chyba że sam staje się sztuką. Może on jednak, i takie też jest zadanie krytyki, wskazywać niepokojące zjawiska w sztuce, gdy ta, z nadmiernym samozadowoleniem eksploatując powtarzające się środki wyrazu, zmierza w niebezpiecznym kierunku skostnienia w postaci zwykłego rzemiosła artystycznego.

W ramach konkursu przyznano również nagrody pozaregulaminowe, a wśród nich: Nagrodę Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina o wartości 1500 zł za tekst poświęcony muzyce klasycznej dla Adama Wiedemanna za artykuł Zachód słońca oraz Nagrodę indywidualną Piotra Metza za tekst o muzyce popularnej, którą otrzymała Olga Drenda za tekst The future sound of Poland, towarzyszący wystawie 140 uderzeń na minutę w Muzeum Sztuki Współczesnej.

Adam Wiedemann, fot. Radosław Pasterski

Piotr Metz, fot. Radosław Pasterski

Podczas Gali ogłoszono także nazwiska laureatów dodatkowych nagród. Nagrodą Specjalną Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich za działalność na rzecz muzyki w radiu i telewizji uhonorowano Annę Woźniakowską. Po raz drugi przyznano również nagrodę publiczności – za najlepszą książkę o muzyce wydaną w 2017 roku. Tym razem, spośród siedmiu nominowanych publikacji, czytelnicy uznali za najlepszą książkę Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku Andrzeja Mądro. Nagrodę w wysokości 2000 zł ufundował Zarząd Fundacji MEAKULTURA. Nagroda Fundacji MEAKULTURA za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki muzycznej trafiła do rąk Kacpra Miklaszewskiego, znawcy muzyki fortepianowej, psychologa muzyki i uznanego pedagoga. Sam laureat podkreślał, że krytycy rzadko oczekują wyróżnień czy nagród za swoje działania, a jednak docenienie ich pracy jest dzisiaj bardzo ważne.

Anna Woźniakowska, fot. Radosław Pasterski

 

Andrzej Mądro, fot. Radosław Pasterski

Kacper Miklaszewski, fot. Radosław Pasterski

Czwarta edycja KROPKI zbiegła się z obchodami Stulecia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS i z konkursem odbywającym się pod hasłem Obywatelki i obywatele świata – migracje polskich kompozytorek i kompozytorów w XXI wieku. Z tej okazji przyznano dodatkową nagrodę Marcie Wryk – autorce tekstu Autodyktaci, samodzielni, wierni sobie – portrety kompozytorek i kompozytorów polskich XXI wieku, którzy osiedlili się za granicą. Nagrodę o wartości 2500 zł ufundowało Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, a nagrodzony tekst zostanie opublikowany w pracy zbiorowej, wydanej przez Fundację MEAKULTURA – Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1918-2018). Druga nagroda o wartości 2500 zł przyznana w tym samym konkursie powędrowała do Remigiusza Wojciechowskiego.

Grzegorz Piotrowski, Marta Wryk, fot. Radosław Pasterski

Szczególna, symboliczna nagroda przekazana została na ręce matki Poliny Bielajewy – młodej autorki, której tekst został zgłoszony do konkursu już po jej śmierci. Wyróżnienie wręczyli przedstawiciele władz dziekańskich rodzimej uczelni Poliny, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (dr Anna Ignatowicz–Glińska i prof. Sławek Adam Wróblewski).

Na Gali nie zabrakło akcentów muzycznych. Za część artystyczną odpowiadał  duet w składzie Barbara Borowicz (klarnet) i Bartosz Sałdan (perkusja), który z dużą energią wykonał fragmenty Tematu z wariacjami nr 2 (w wersji na klarnet i perkusję) serbskiego kompozytora, Ante Grgina, a także improwizacje na temat muzycznego sygnału konkursu. Całą uroczystość zwieńczył pełen wirtuozerii i subtelności występ Adama Bałdycha.

Galę poprowadził Maciej Makowski.

Barbara Borowicz, Bartosz Sałdan, fot. Radosław Pasterski

Adam Bałdych, fot. Radosław Pasterski

Goście Gali – zdjęcie zbiorowe, fot. Radosław Pasterski

Współorganizatorem Konkursu i Fundatorem Grand Prix jest Instytut Muzyki i Tańca

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć