felietony

I Międzynarodowa Konferencja Trębaczy – Patronat czasopisma MEAKULTURA

Zapraszamy na I Międzynarodową Konferencję Trębaczy, która odbędzie się od 22 do 25 października 2013 roku. Organizatorem Konferencji jest Katedra Instrumentów Dętych i Perkusyjnych Akademii Muzycznej w Łodzi. Impreza została zaplanowana jako wydarzenie naukowe i artystyczne. Wysoką rangę konferencji nadaje udział światowej sławy trębaczy i pedagogów z zagranicy: prof. Richarda Stoelzla (USA), prof. Jose Chafera Mompo (Hiszpania) i Matthiasa Kampsa (Niemcy) oraz wybitnych polskich artystów: prof. Igora Cecocho,  dr. hab. Piotra Wojtasika, dr. Konrada Bonińskiego, dr. Sławomira Cichora i dr Anny Antoniny Nogaj.

Na część naukową złożą się wykłady prof. Richarda Stoelzla, prof. Jose Chafera Mompo, Matthiasa Kampsa, prof. Igora Cecocho, prof. AM Janusza Kopczyńskiego, dra hab. Piotra Wojtasika, dra Konrada Bonińskiego i dra Sławomira Cichora.

Istotnym elementem konferencji będzie również Międzynarodowy Konkurs Trębaczy. Program konkursu stanowić będą wyłącznie kompozycje na trąbkę solo. I Międzynarodowy Konkurs Trębaczy w Łodzi składać się będzie z dwóch etapów przesłuchań, w których uczestnicy wykonają w I etapie utwór obowiązkowy łodzianina Krzysztofa Grzeszczaka Z516b for solo trumpet, w II etapie: program dowolny złożony z utworów na trąbkę solo o łącznym czasie trwania nie przekraczającym 10 minut.

Organizatorzy przewidują przyznanie 5 nagród, w tym nagrodę główną trąbkę marki B&S. Konkurs jest otwarty dla wszystkich trębaczy bez limitów wiekowych.  

Część artystyczna to koncerty wybitnych trębaczy i zespołów blaszanych; wystąpią m.in.: Richard Stoelzel, Jose Chafer Mompo, Matthias Kamps, Igor Cecocho, Sławomir Cichor, Konrad Boniński i zespół Wratislavia Trumpet Consort. Trzy kolejne dni sesji zakończy koncert i jamsession, ostatniego dnia zaplanowano finałowy koncert pt. Klasycznie i jazzowo z udziałem m.in. laureatów konkursu oraz prawykonaniem utworu na 100 wentyli (33 trąbki).

Towarzyszący konferencji projekt edukacyjny to indywidualne zajęcia w specjalnościach: solistyczna, historyczna i orkiestrowa. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się także z nowoczesnym instrumentarium oferowanym przez wiodących producentów.

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć