felietony

IV Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii w Warszawie

W dniach 6-9 maja w Warszawie odbędzie się IV Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii. Organizatorami są studenckie koła naukowe działające w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Program konferencji obejmuje ok. 30 referatów lub komunikatów badawczych przygotowanych przez słuchaczy muzykologicznych studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich z całego kraju. Honorowym gościem Zjazdu będzie wybitny znawca życia i twórczości Jana Sebastiana Bacha, prof. Christoph Wolff (Harvard University, Bach-Archiv Leipzig), który wygłosi wykład: In Search of Johann Sebastian Bach’s Human Face – The Everyday Life of the Leipzig Thomascantor. W ramach Zjazdu odbędzie się również dyskusja pt. Edukacja muzykologiczna w Polsce. Teraźniejszość i perspektywy, a wykładowi prof. Ch. Wolffa towarzyszył będzie recital klawesynowy Marka Toporowskiego.

Program
(wersja skrócona)

NIEDZIELA, 6 MAJA 2012
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32

INAUGURACJA
(część zamknięta)

18:00-20:15
Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

ROZPOCZĘCIE ZJAZDU I POWITANIE UCZESTNIKÓW
prof. UW dr hab. Alina Żórawska-Witkowska
prodziekan ds. studenckich Wydziału Historycznego UW

prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek
dyrektor Instytutu Muzykologii UW

Bartłomiej Gembicki
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu

WYKŁAD INAUGURACYJNY
prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek
Donna Musica. Alegorie muzyki w “Ikonologii” Cesarego Ripy

KONCERT TRADYCYJNEJ MUZYKI JAWAJSKIEJ
Warsaw Gamelan Group

mgr Dawid Martin – Kierownik artystyczny

* * *

PONIEDZIAŁEK, 7 MAJA 2012
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32

10:00-12:00
Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

DYSKUSJA INAUGURACYJNA:
Edukacja muzykologiczna w Polsce. Teraźniejszość i perspektywy
prowadzenie: dr hab. Iwona Lindstedt (UW)
dyskutanci: mgr Marek Bebak (UJ), mgr Gabriela Gacek (PAN), mgr Mariusz Gradowski (UW), mgr Marcin Krajewski (UW), dr Ewa Schreiber (UAM)

* * *

12:30-14:15
Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

SESJA I
Ad fontes

prowadzenie: dr Paweł Gancarczyk (PAN, UW)

mgr Marek Bebak (UJ)
Testament Adama Janeckiego – nieznane źródło do historii
kolegium rorantystów wawelskich w XVII wieku

Sonia Wronkowska (UAM)
Msze oparte na motywach „Die Schöpfung” Haydna jako fenomen kultury muzycznej
w Europie Środkowo-Wschodniej przełomu XVIII i XIX wieku

mgr Piotr Woźniak (UW)
„Pozytew stary na nic nie zdatny”, czyli o wykorzystaniu źródeł archiwalnych
w badaniach nad historią polskiego budownictwa organowego

Agnieszka Tołoczyńska (UJ)
Kalendarium koncertów Antoniego Kątskiego
(komunikat badawczy)

* * *

15:30-16:45
Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

SESJA II
Muzyka i polityka

prowadzenie: prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek (UW)

mgr Andrzej Gładysz (KUL)
Muzycy w wojsku polskim za ostatnich Jagiellonów – wybrane problemy
(komunikat badawczy)

Krzysztof Stefański (UAM)
O muzyce epoki baroku w kontekście kontrreformacji

Ewa Bogula (UW)
Muzyka wobec Risorgimento.
Wybrane wątki polityczne w operze „Attila” Giuseppe Verdiego

* * *

WTOREK, 8 MAJA 2012
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32
Dawny Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

11:15-12:45
Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

SESJA III
Sacrum i muzyka

prowadzenie: doc. dr Agnieszka Leszczyńska (UW)

s. Wojciecha Agnieszka Tarnawska OP (KUL)
Z zagadnień modalności „Exsultet”

Mateusz Melski (UW)
„Une Cantate de Noël” Arthura Honeggera –
geneza i wybrane aspekty stylistyczno-techniczne

Barbara Śnieżek (UW)
Udział organisty w kreowaniu nabożeństwa Gorzkich Żalów w archidiecezji przemyskiej

* * *

13:15-14:45
Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

SESJA IV
Muzyka w społeczeństwie

prowadzenie: dr Tomasz Nowak (UW)

mgr Ewelina Grygier (PAN)
Muzyka (nie)tradycyjna

mgr Gabriela Gacek (PAN)
W poszukiwaniu stylu i repertuaru – współczesny proces odradzania się muzyki podhalańskiej na Dolnym Śląsku

Magdalena Klemba (UW)
Społeczność Niemców nadwołżańskich z Kamyszyna i ich pieśni
(komunikat badawczy)

mgr Adam Gołębiewski (UAM)
Czy muzyka może być sztuką publiczną?
(komunikat badawczy)

* * *

16:00-17:30
Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

SESJA V
Tematy włoskie

prowadzenie: dr Tomasz Jeż (UW)

Róża Różańska (UJ)
Analiza mszy „Doctor bonus” Giovanniego Francesca Aneria

Bartłomiej Gembicki (UW)
Motety ze zbioru „Ghirlanda Sacra” a muzyka w XVII-wiecznej Wenecji.
Przegląd zagadnień

Ewa Chamczyk (UW)
Pojedynki dźwiękiem pisane. Pietro Antonio Locatelli versus Jean-Marie Leclair

* * *

18:00-19:45
Dawny Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Audytorium

SEMINARIUM BACHOWSKIE

wprowadzenie: dr hab. Szymon Paczkowski (UW)

prof. Christoph Wolff
(Harvard University, Bach-Archiv Leipzig)

In Search of Johann Sebastian Bach’s Human Face –
The Everyday Life of the Leipzig Thomascantor

* * *

20:00-21:00
Dawny Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Audytorium
KONCERT BACHOWSKI

Marek Toporowski – klawesyn

Program:
Capriccio B-dur sopra la lontananza del fratello diletissimo BWV 992
I Suita francuska d-moll BWV 812
IV Partita D-dur BWV 828

(bezpłatne wejściówki do odebrania przed koncertem)

ŚRODA, 9 MAJA 2012
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32

9:00-11:00
Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

SESJA VI
Opera

prowadzenie: prof. UW dr hab. Alina Żórawska-Witkowska (UW)

mgr Hanna Winiszewska (UAM)
Egzotyzm w XVIII-wiecznej włoskiej operze komicznej

Jakub Lis (UJ)
Pyszałkowate bezguście czy wykonawstwo historyczne?
O „Czarodziejskim flecie” wg René Jacobsa

Jan Makarewicz (UW)
„Der Kaiser von Atlantis” Viktora Ullmann –
idea kompozytorska w świetle estetyki ekspresjonizmu

mgr Tomasz Piotrowski (UW)
Konwencja a dzieła operowe Harrisona Birtwistle’a

* * *

11:30-13:15
Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

SESJA VII
Od syntezy sztuk do Czystej Formy

prowadzenie: dr Agnieszka Chwiłek (UW)

Anna Al-Araj (UJ)
Pieśni „spod znaku Saturna” – casus Ireny Wieniawskiej

Oskar Łapeta (UW)
Programowość w muzyce Eugeniusza Morawskiego
(komunikat badawczy)

Paweł Siechowicz (UW)
Muzyczna i malarska fuga M.K. Čiurlionisa. Nieznane oblicze problemu syntezy sztuk

Karolina Kolinek (UW)
Miejsce muzyki w filozofii sztuki Witkacego

* * *

14:30-16:30
Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

SESJA VIII
Nowa Muzyka – Nowa Muzykologia

prowadzenie: dr hab. Iwona Lindstedt (UW)

Sergiusz Wrotek (UW)
Inspiracje muzyczne, plastyczne i poetyckie w muzyce na
fortepian solo Zygmunta Krauzego
(komunikat badawczy)

Marta Tabakiernik (UW)
Oś dźwięk/szum w kompozycjach Kaiji Saariaho

Tomasz Sierawski (UW)
Metody matematyczne a kontrapunkt renesansowy

mgr Piotr Wojciechowski (UJ)
„Z powrotem do natury samej”. Neuroestetyka doświadczenia audytywnego
jako przedmiot pracy muzykologa?
(komunikat badawczy)

16:30-17:00

DYSKUSJA KOŃCOWA I ZAMKNIĘCIE ZJAZDU
prowadzenie: Bartłomiej Gembicki

program do pobrania:
https://www.imuz.uw.edu.pl/pdf/IVOZSM.pdf

Organizatorzy
Koło Naukowe Historii Muzyki Instytutu Muzykologii UW
Koło Naukowe Etnomuzykologii Instytutu Muzykologii UW

Współorganizatorzy
Instytut Muzykologii UW
Bach-Archiv Leipzig
Rada Konsultacyjna Kół Naukowych UW
Biuro Promocji UW
Zarząd Samorządu Studentów UW
Zarząd Samorządu Studentów Instytutu Muzykologii UW
Biuro ds. Współpracy z Zagranicą UW
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Instytut Muzyki i Tańca

Patroni medialni
Glissando
Polskie Centrum Informacji Muzycznej
Program II Polskiego Radia

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć