Max Skorwider, "Sir Andrzej Panufnik"

rekomendacje

Kompozytorzy polscy na emigracji. Przewodnik (XX wiek)

Publikacja Kompozytorzy polscy na emigracji. Przewodnik (XX wiek), która powstaje pod redakcją Redaktor Naczelnej czasopisma MEAKULTURA, Marleny Wieczorek, to pierwszy tak obszerny i wielowątkowy leksykon polskich kompozytorów emigracyjnych. Projekt ma na celu dokumentację oraz popularyzację wiedzy na temat dorobku artystycznego i losów polskich twórców, którzy w XX wieku przebywali na emigracji. Leksykon składa się z dwóch części – na pierwszą złoży się szereg artykułów, które temat emigracji pokażą z różnych perspektyw badawczych, w drugiej, bardziej encyklopedycznej, sylwetki kompozytorów zostaną przedstawione w formie ankiet, na których pytania odpowiedzą specjaliści, zajmujący się dorobkiem wybranych twórców.  

Do udziału w tym przedsięwzięciu włączył się szereg znakomitych muzykologów i badaczy – wśród autorów znaleźli się: Danuta Gwizdalanka, Iwona Lindstedt, Jolanta Guzy-Pasiak, Aleksander Laskowski, Agnieszka Cieślak, Mariusz Gradowski, Grzegorz Piotrowski, Krzysztof Stefański, Marlena Wieczorek oraz Beata Bolesławska-Lewandowska, która jest również opiekunem merytorycznym publikacji.

Teksty powstają dzięki stypendium twórczemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundacja MEAKULTURA chciałaby wydać leksykon w formie książkowej – obecnie poszukuje współwydawcy.

To pierwsza publikacja w polskiej literaturze, która zgłębia temat emigracji wśród kompozytorów XX wieku tak przeglądowo – obok twórców z kręgu muzyki poważnej przybliżając również artystów z dziedziny muzyki popularnej i filmowej – a także w tak oryginalny sposób – suche fakty biograficzne zastąpi atrakcyjna forma pytań do specjalistów, którzy opowiedzą zarówno o twórczości, jaki i o osobowości i anegdotach z życia muzyków. Wierzymy zatem, że ten niezwykły projekt już niedługo trafi do rąk czytelników.

—————

Spis treści numeru Dalekie lądy. Kompozytorzy emigracyjni

Felietony

Agnieszka Cieślak, Bronisław Mirski – po nitce do kłębka, czyli detektywistyczne oblicze muzykologii

Aleksandra Bliźniuk, Tylko bez romantycznych uniesień

Wywiady

Marlena Wieczorek, “Zbyt długo traktowano twórczość i działalność polskich kompozytorów tworzących w XX wieku poza granicami kraju jako historię niejako odrębną od tej krajowej” – wywiad z Beatą Bolesławską-Lewandowską

Ewa Chorościan, “Po zbudowaniu silnej oraz przyjaznej relacji z polskimi wykonawcami, krytykami, muzykami, nie ma siły, ktόra by te relacje zakończyła” – wywiad z Dobromiłą Jaskot i Dominikiem Karskim

Recenzje

Agnieszka Teodora Żabińska, Nierówny Rogowski

Ewa Chorościan, Dwie piąte – Wajnberg i Prokofiew

Publikacje

Agnieszka Cieślak, Mariusz Gradowski, Muzyka filmowa. Twórcy emigracyjni

Andrzej Bełkot, Definicja migracji

Edukatornia

Magdalena Nowicka-Ciecierska, Henryk Wars – Pierwszy Polak w Hollywood

Paulina Zgliniecka, Szperając w pamięci. O życiu i twórczości Eugeniusza Morawskiego

Elżbieta Szczurko, Antoni Szałowski – odkrywany (neo)klasyk

Kosmopolita

Kinga Krzymowska-Szacoń, American Dream? Kompozytorzy europejscy w Stanach Zjednoczonych

Grzegorz Piotrowski, Bohuslav Martinů: emigrant

Rekomendacje

Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik: Korespondencja. Część 1: Lata 1949–1969

Kompozytorzy polscy na emigracji. Przewodnik (XX wiek)

 Zrealizowano w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć