fragment plakatu

felietony

Konferencja "Muzyka i władza". Patronat MEAKULTURY

W dniach 13–15 października w Poznaniu odbędzie się 45. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP zatytułowana „Muzyka i władza”, zorganizowana przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W konferencji wezmą udział naukowcy z wielu ośrodków akademickich w Polsce, reprezentujących różne orientacje badawcze oraz różne generacje badaczy. Przewidziane są 44 wystąpienia w ramach 14 sesji planarnych. Miejscem obrad będzie nowa siedziba Instytutu Muzykologii na kampusie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wiodąca problematyka konferencji stanie się okazją do ukazania relacji muzyka – władza w różnych kontekstach, kulturach i w różnym czasie historycznym. Będzie ona obejmować szerokie spektrum ważnych dla dawnej i współczesnej kultury muzycznej pól badawczych, uwzględniających zarówno aspekty pozytywne tej relacji (mecenat władców czy rządów w Polsce i Europie, ich dodatni wpływ na twórczość kompozytorską i kulturę muzyczną danego regionu bądź epoki), jak i jej aspekty negatywne (destrukcyjne oddziaływanie władzy, zwłaszcza totalitarnej, na twórczość kompozytorską bądź kulturę muzyczną regionu czy epoki). Poznańska konferencja będzie płaszczyzną wymiany poglądów oraz prezentacji wyników najnowszych badań na temat relacji muzyki i władzy. Intencją organizatorów jest rozszerzenie i intensyfikacja badań nad tą zaniedbywaną w dyskursie akademickim problematyką.

Pierwszego dnia Konferencji odbędzie się rónież uroczystość wręczenia Nagród im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za rok 2015. Jej laureatami zostali: Małgorzata Grajter i Julia Gołębiowska (nagroda ex aequo) oraz Marcin Strzelecki (wyróżnienie). Fundatorem 16. edycji Nagrody jest Stowarzyszewnie Autorów ZAIKS.

Konferencja dofinansowana jest ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Patronat medialny nad konferencją sprawuje Polskie Centrum Informacji Muzycznej i meakultura.pl

PROGRAM
CZWARTEK, 13 października 2016 r.


10.00 Rejestracja uczestników Konferencji
11.00 Otwarcie Konferencji (sala 2.124)
Kazimierz ILSKI – Dziekan Wydziału Historycznego UAM
Justyna HUMIĘCKA-JAKUBOWSKA – Dyrektor Instytutu Muzykologii UAM
Mieczysław KOMINEK – Prezes Związku Kompozytorów Polskich
11.20 Wręczenie Nagrody im. Ks. Prof. Hieronima Feichta
(Beata BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA, Mieczysław KOMINEK)

Sesja I (sala 2.124)


Prowadzenie: Justyna HUMIĘCKA-JAKUBOWSKA
11.30 Sławomira ŻERAŃSKA-KOMINEK (Warszawa), Tyrania muzyki
11.55 Piotr PODLIPNIAK (Poznań), Muzyka jako narzędzie kontroli społecznej. O bio-społecznych uwarunkowaniach funkcji manipulacyjnej muzyki
12.20 Sylwia MAKOMASKA (Warszawa), Antyutopia w praktyce … (?) „Tapeta akustyczna” we współczesnej przestrzeni publicznej
12.45 Dyskusja
13.00-13.15 PRZERWA

Sesja II (sala 2.124)


Prowadzenie: Irena PONIATOWSKA
13.15 Mieczysław TOMASZEWSKI (Kraków), O jawnej i poufnej narracji utworu muzycznego
13.40 Ryszard Daniel GOLIANEK (Poznań), „Et gardez-vous de mon Inquisiteur!”. Postać wielkiego inkwizytora i walka o rząd dusz we francuskiej grand opéra połowy XIX wieku
14.05 Jacek SZERSZENOWICZ (Łódź), Obraz walki o władzę w dramatach muzycznych Modesta Musorgskiego
14.30 Dyskusja
14.45-15.30 LUNCH

Sesja III (sala 2.124)

Prowadzenie: Jerzy STANKIEWICZ
15.30 Irena PONIATOWSKA (Warszawa), Chopin – władza, Chopin – emigracja
15.55 Grzegorz ZIEZIULA (Warszawa), Hegemonia tańca: twórczość operowa Stanisława Moniuszki w świetle projektu etnoscenologii Jeana-Marie Pradiera i koncepcji Maribeth Clark (na przykładzie „Strasznego dworu”)
16.20 Danuta GWIZDALANKA (Poznań), „Rząd stanowczo nie chce mnie znać”, czyli Karola Szymanowskiego relacje z władzami Drugiej Rzeczypospolitej
16.45 Dyskusja
17.00-17.15 PRZERWA

Sesja IV (sala 2.124)

Prowadzenie: Marta SZOKA
17.15 Jerzy STANKIEWICZ (Kraków), Działalność muzyczna w stalagu w Görlitz w obliczu ideologii „entartete Musik” Trzeciej Rzeszy
17.40 Katarzyna NALIWAJEK-MAZUREK (Warszawa), Muzyka a władza w Generalnym Gubernatorstwie – funkcje i przedstawienia
18.05 Grzegorz POŹNIAK (Opole), Firma organmistrzowska “Berschodrf” z Nysy w kontekście narodowego socjalizmu w Niemczech
18.30 Dyskusja
18.45 BANKIET

PIĄTEK, 14 października 2016 r.
SESJE RÓWNOLEGŁE

Sesja V a (sala 2.124)

Prowadzenie: Krzysztof MEYER
10.00 Katarzyna DADAK-KOZICKA (Warszawa), Powstanie ZKP-u i batalia o wolność twórczą
10.25 Marta SZOKA (Łódź), We władzy nowomowy. O retoryce wypowiedzi o muzyce z lat 1945-1956
10.50 Beata BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA (Warszawa), Zygmunt Mycielski na łamach paryskiej “Kultury”
11.15 Dyskusja

Sesja V b (sala Burszty)

Prowadzenie: Agnieszka LESZCZYŃSKA
10.00 Grzegorz KUBIES (Warszawa), Dlaczego pod Jerycho grano na rogach šôpār?
10.25 Dominika GRABIEC (Warszawa), Szyderstwo czy hołd? Rola instrumentów muzycznych w średniowiecznej ikonografii Męki Pańskiej
10.50 Danuta POPINIGIS (Gdańsk), Dzwony gdańskiego ratusza w służbie władz miasta
11.15 Dyskusja
11.30-11.45 PRZERWA

Sesja VI a (sala 2.124)

Prowadzenie: Beata BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA
11.45 Regina CHŁOPICKA (Kraków), Twórczość wokalno-instrumentalna Krzysztofa Pendereckiego w kontekście przemian historycznych w Polsce w II połowie XX wieku – od władzy totalitarnej do odzyskania niepodległości
12.10 Krzysztof MEYER (Poznań), Wpływ zimnej wojny na polską szkołę kompozytorską
12.35 Iwona LINDSTEDT (Warszawa), „Jadą buntowniki”. O pierwotnej wersji „II Symfonii” Kazimierza Serockiego
13.00 Dyskusja

Sesja VI b (sala Burszty)

Prowadzenie: Remigiusz POŚPIECH
11.45 Agnieszka LESZCZYŃSKA (Warszawa), Najemnik czy partner? Relacje między Radą Miejską a muzykami w późnorenesansowym Gdańsku.
12.10 Danuta SZLAGOWSKA (Gdańsk): Najjaśniejszemu księciu … mojemu najłaskawszemu panu … uniżony sługa Bernardino Borlasca
12.35 Barbara PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA (Warszawa), Hymn „Omni die dic Mariae” w propagandzie dynastycznej Zygmunta III Wazy
13.00 Dyskusja
13.15-14.00 LUNCH

Sesja VII a (sala 2.124)

Prowadzenie: Iwona LINDSTEDT
14.00 Monika KARWASZEWSKA (Gdańsk), Kantata o Stalinie Alfreda Gradsteina i Aleksandra W. Aleksandrowa – polski i radziecki dokument ideologii
14.25 Iwona ŚWIDNICKA (Warszawa), O jednej z pieśni “słusznej ideowo” Tomasza Kiesewettera
14.50 Maja BACZYŃSKA (Warszawa), Dokument filmowy jako forma śledztwa
15.15 Dyskusja

Sesja VII b (sala Burszty)

Prowadzenie: Barbara PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA
14.00 Magdalena WALTER-MAZUR (Poznań), Muzyka w służbie klasztornej dyplomacji
14.25 Irena BIEŃKOWSKA (Warszawa), Inwentarz muzykaliów sanguszkowskich z II połowy XVIII wieku
14.50 Remigiusz POŚPIECH (Wrocław), Różnorodność dedykacji dzieł religijnych Józefa Elsnera
15.15 Dyskusja
15.30-15.45 PRZERWA

Sesja VIII a (sala 2.124)

Prowadzenie: Sławomira ŻERAŃSKA-KOMINEK
15.45 Weronika GROZDEW-KOŁACIŃSKA (Warszawa), Bułgarów „powrót do Europy” – przejawy życia muzycznego w ostatnich wiekach panowania Turków Osmańskich
16.10 Anastasiya NIAKRASAVA (Warszawa), „Czarne listy” a folklor na Białorusi. Studium na podstawie wybranych przykładów
16.35 Piotr DOROSZ (Warszawa), Władza w polskich pieśniach żniwnych i dożynkowych
17.00 Dyskusja

Sesja VIII b (sala Burszty)

Prowadzenie: Rafał CIESIELSKI
15.45 Bogumiła MIKA (Cieszyn): „Władza” publiczności. Kryteria doboru repertuaru koncertowego w XX wieku jako odpowiedź na wymagania słuchaczy – przegląd wybranych stanowisk.
16.10 Tomasz TARNAWCZYK (Sanok), Działalność Centralnego Instytutu Kultury, czyli jak władza szerzyła muzykę
16.35 Tomasz NOWAK (Warszawa), Miejsce i rola muzyki tradycyjnej w kulturze muzycznej PRL w świetle publikacji z lat 1947-1956
17.00 Dyskusja
17.15 Kolacja
19.00 MUZEUM INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH: Zwiedzanie ekspozycji

SOBOTA, 15 października 2016 r.

Sesja IX (sala 2.124)

Prowadzenie: Ryszard Daniel GOLIANEK
10.00 Aneta MARKUSZEWSKA (Warszawa), Adelaide czy Maria Klementyna? Opera w polityce Jakuba III Stuarta i jego żony Marii Klementyny Sobieskiej w Rzymie
10.25 Ilona DULISZ (Olsztyn), Instytucja Kościoła w przestrzeni muzycznej Feliksa Nowowiejskiego
10.50 Joanna SCHILLER-RYDZEWSKA (Olsztyn), Kompozytorzy gdańscy, czy z Gdańskiem związani – powojenne środowisko twórców wobec panowania “nowego czasu”
11.15 Violetta PRZECH (Bydgoszcz), O niektórych cechach muzyki Zbigniewa Bargielskiego w kontekście globalizacji
11.40 Dyskusja
11.55-12.10 PRZERWA

Sesja X (sala 2.124)

Prowadzenie: Ryszard WIECZOREK
12.10 Rafał CIESIELSKI (Zielona Góra), Władza i jazz – w świetle krytyki muzycznej okresu 1949-1955
12.35 Jakub KASPERSKI (Poznań), Muzyka popularna a władza – przegląd wybranych stanowisk.
13.00 Bożena LEWANDOWSKA (Kraków), Obraz relacji “władza – społeczeństwo” w polskiej muzyce rockowej i folkowej
13.25 Łukasz SMOLUCH (Poznań), Muzyczne performanse i ich związek z negocjowaniem znaczeń w polskiej diasporze w Australii
13.50 Dyskusja
14.05-14.30 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji (sala 2.124)
Prowadzenie: Beata BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA, Ryszard WIECZOREK

Serdecznie zapraszamy!

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć