felietony

Konferencja Naukowa KULTURA ROCKA – patronat

Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej UMK w Toruniu, Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej oraz Międzywydziałowe Koło Animacji Kultury UMK mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod nazwą Kultura rocka. Twórcy – tematy – motywy.

Celem konferencji, która odbędzie się w Toruniu w dniach 23-25 kwietnia 2015 r., jest zastanowienie się nad szerokim wachlarzem tematów związanych z kulturą rocka. Prelegenci poruszą m.in. następujące zagadnienia:

– rock poezja polska i zagraniczna
– interpretacja tekstów piosenki rockowej; głosowa interpretacja tekstu
– multimedialność i multiideowość rocka
– cielesność a duchowość w kulturze rocka
– album koncepcyjny; opera rockowa; musical rockowy
– film rockowy (rockumentary)
– rock a „przemysł” muzyczny
– rock a media współcześnie
– subkultury rockowe i ruchy fanowskie dzisiaj

Referaty poprzedzi wykład prof. dra hab. Wojciecha Burszty pt. Rock jako gatunek zmącony: emancypacja i technologia. Głos zabiorą także m.in. prof. dr hab. Izolda Kiec (Fundacja Instytut Kultury Popularnej), prof. dr hab. Piotr Łuszczykiewicz (UAM), prof. dr hab. Marek Jeziński (UMK), dr Mateusz Torzecki (SWPS), dr Radosław Marcinkiewicz (UO), dr Krzysztof Gajda (UAM) – wybitni specjaliści w zakresie kultury muzycznej. 

Obrady odbędą się w Collegium Maius UMK, w sali 307. Bierny udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA ROCKA

Twórcy – tematy – motywy

Toruń, 23-25 kwietnia 2015 r.

PROGRAM

Czwartek (23 kwietnia)

8.30-8.45 – inauguracja konferencji

8.45-9.45 – wykład inauguracyjny prof. dra hab. Wojciecha Burszty (SWPS) pt. Rock jako gatunek zmącony: emancypacja i technologia

9.45-9.55 – przerwa kawowa

9.55-11.00 PANEL EKSPERCKI

Marek Jeziński (UMK), “Listy przebojów i paru mądrych w tle” – kultura rocka lat 80. a dziennikarstwo muzyczne

Piotr Łuszczykiewicz (UAM), Stary rock a nowa poezja polska po 1989 roku

Piotr Skrzypczak (UMK), Uczciwy kicz czy swobodny kamp? Uwagi o adaptacjach filmowych kilku tekstów The Beatles

11.00-11.10 – przerwa kawowa

11.10-12.45 PANEL 1

Aleksandra Szczepańska (UG), „Hair” Milosa Formana – musical rockowy rozliczający ruch kontrkulturowy

Piotr Pławuszewski (UAM), Mocne uderzenie. Polska muzyka rockowa i film dokumentalny (lata 60. i 70.)

Jacek Mikołajczyk (UŚ), „Rock of ages” – musical (post)rockowy

Magdalena Wichrowska (WSG w Bydgoszczy), Od zwykłego człowieka do superbohatera. Dwie koncepcje kina dokumentalnego na przykładzie „Pulp: film o życiu, śmierci i supermarketach” oraz „20 000 dni na Ziemi”

Mateusz Torzecki (SWPS), „Lulu” — Lou Reed i Metallica. Piękni przegrani

12.45-12.55 – przerwa kawowa

12.55-14.15 PANEL 2

Katarzyna Winnicka (URz)GIMME SHELTER. Koncert The Rolling Stones w Altamont w 1969 roku

Tomasz Sławiński (UMK), „Rzuciłem palenie i kościół też, do pierwszego czasem wracam, do drugiego nie” – o stosunku polskich muzyków rockowych do wiary

Marcin Czardybon (UW), Enigmatyczni „oni”. Analiza tekstów wybranych utworów rockowych pod kątem zawartych w nich strategii grupowej identyfikacji

Jarosław Kardaś (UAM), Czy koncerty U2 to już zjawisko kulturowe?

14.15-15.00 – przerwa obiadowa

15.00-16.20 PANEL 3

Dominik Sobka, Piotr Zwarycz (UMK), Kostki gitarowe – muzyczne akcesoria czy kolekcjonerski rarytas?

Katarzyna Szuchiewicz (UG), „Frank” – sceniczna moc ukryta w rekwizycie

Monika Konert-Panek (UW), Artykulacja a wizerunek. Foniczne aspekty stylu rockowego

Krzysztof S. Werner (UMCS), Działalność funklubu The Beatles w Lublinie w peerelowskiej rzeczywistości lat 80.

16.20-16.30 – przerwa kawowa

16.30-17.50 PANEL 4

Anna Szumiec (UŚ), Realizacja motywu ptaka w utworach rockowych

Maria Piątkowska (UW), Motywy historyczne w tekstach piosenek wybranych zespołów z brytyjskiego nurtu NWOBHM oraz polskiego rocka lat 80.

Julian Strzałkowski (UŚ), Samotność w tekstach utworów Dżemu z lat 1985-1994

Ignacy J. Krzemiński (UŚ), Muzyka Ericha Zanna: motywy lovecraftiańskie w muzyce rockowej i metalowej

17.50-18.00 – przerwa kawowa

18.00-19.35 PANEL 5

Przemysław Zawrotny (UG), Literackość i etos rock’n’rollowca w tekstach Piotra Klatta

Agnieszka Wojcieszek (UO), Kim jest „Łajza”? Przejście od koncertu do „miscenium” na przykładzie spektaklu Artura Żymełki

Paweł Jaskulski (UW), Dramaturgia koncertu rockowego. Przypadek Nirwany

Marek Bielacki (UŁ), Skaldowie jako dramatis personae musicalu rockowego Andrzeja Zielińskiego i Agnieszki Osieckiej „Dziś straszy”

Ewelina Zarembska (UMK), Musical rockowy w tłumaczeniu na przykładzie „Rent” Jonathana Larsona

19.35-19.45 – przerwa kawowa

19.45-21.05 PANEL 6

Luiza Karaban (UPH w Siedlcach), Neoromantyczny (?) stosunek do przyrody polskich hipisów na przykładzie wybranych tekstów piosenek rockowych

Mirosław A. Miernik (UW), Od gotyku do dark independent: o ewolucji subkultury gotyckiej w Polsce po roku 1999

Zuzanna Błajet (UJ), Poeci pamirskiego rocka, czyli o tych, którzy „sitar” zastąpili giatrą

Magdalena Boczkowska (WS Humanitas), Jima Morrisona podróż do kresu nocy

21.05-21.15 – podsumowanie I dnia obrad

Piątek (24 kwietnia)

9.00-10.35 PANEL 1

Kamila Ślizewska (UMK), „Ej wy, ludzie psy, brudna wasza maść” – o polisemantyzacji gier słownych w utworach pochodzących z albumu „Jezus Maria Peszek”, czyli metajęzyk już rozwiązywany

Maciej Kuster (UJ), „Kolejna cegła w murze”. Kilka uwag o polskim przekładzie „The Wall”

Krzysztof Gajda (UAM), Piosenka lingwistyczna? Hubert Spięty Dobaczewski (Lao Che)

Radosław Marcinkiewicz (UO), „Yes, Yes, Yes!”, czyli o rodzajach nieprzypadkowej zbieżności nazw w wypadku tzw. albumów eponimicznych

Izolda Kiec (Fundacja Instytut Kultury Popularnej, Poznań), Grzegorz Ciechowski. Oswajanie śmierci

10.35-10.45 – przerwa kawowa

10.45-12.20 PANEL 2

Magdalena Budzyńska (UAM), Obraz ciała w tekstach piosenek Grzegorza Ciechowskiego – ujęcie językoznawcze

Dominik Kurek (URz), Muzyka rockowa a postmodernizm

Mateusz Jakubiak (UJ), Upadek rockowego snu – wizerunek muzyków rockowych i ich fanów w „Zanim dopadnie nas czas” Jenifera Egan

Olaf Pajączkowski (UO), Od kota Lucyfera Sama do buntownika Toma Sawyera – tematy tekstów piosenek rocka progresywnego i gatunków pokrewnych na przykładzie twórczości wybranych zespołów

Przemysław Piłaciński (UW), „The Seer” Swans – między kompozycją a improwizacją

12.20-12.30 – przerwa kawowa

12.30-13.50 PANEL 3

Joanna Walczak (UŚ), „Ja nie słucham piosenek, nie wiem, jak należy pisać”. Znaczenie tekściarskiej spuścizny Bogdana Loebla w rozwoju polskiej muzyki rozrywkowej

Marzenna Cyzman (UMK), Do polskiej kultury przez polski rock. O muzyce rockowej na lekcji języka polskiego jako obcego

Michał Kozień (UJ), Marnowana szansa polskiej szkoły. O wykorzystaniu rocka na lekcjach języka polskiego

Tomasz P. Bocheński (UJ), „Was verliert man| mit dem Augenschlag?”. Między poezją a kontynuatorami hard rocka: przypadek Tilla Lindemanna i zespołu Rammstein

13.50-14.30 – przerwa obiadowa

14.30 – 15.50 PANEL 4

Paweł Sporek (UP im. KEN), Klasyka polskiego rocka a rozwijanie świadomości aksjologicznej uczniów gimnazjum (na przykładzie tekstów zespołów Lady Pank i Budka Suflera

Alicja Gruszka (UMK), Koncert zespołu Behemoth jako performans artystyczny

Artur Duda (UMK), Poezja czy grafomania? O albumie koncepcyjnym Lao Che „Powstanie Warszawskie”

Katarzyna Janowska (UJ), A gdyby wyciąć muzykę…? „Powstanie Warszawskie” Lao Che

15.50-16.00 – przerwa kawowa

16.00-17.35 PANEL 5

Angelika Jasiulewicz (UMK), Język kobajański – dialekt kosmicznych wędrowców. Magma jako prekursor francuskiego zeuhlu

Jacek Drozda, Pełne koło punk rocka? Narracje klasowe i percepcja kryzysu w muzyce i poezji punkowej od Angelic Upstarts do Sleaford Mods

Wojciech Bernatowicz (UW), „I’m black, I’m rinso white, I’m invisible”. Stylizacja muzyczna jako symboliczna reprezentacja grup społecznych w musicalach lat 60. i 70.

Mateusz Harzowski (UWr), Muzyka a sprawa wojny wietnamskiej – interpretacja najważniejszych utworów dotyczących konfliktu

Mateusz Łepkowski (UMK), Bob Dylan – bard i wychowawca pokoleń

17.35-17.45 – przerwa kawowa

17.45-19.20 PANEL 6

Łucja Iwanczewska (UJ), „Między nami dobrze jest”, czyli punk (rock) i sztuka

Agnieszka Kosmecka (UAM), O (nie)istnieniu gatunku – rock opera

Jarosław Wojtas (UMK), Otrzepani ze styropianu. Polscy twórcy rocka w procesie ewolucji od kontestacji do konformizmu i z powrotem

Paulina Berlińska (UMK), “Odi profanum vulgus”? O kontrkulturze polskiej muzyki metalowej

Szymon Kobyliński (UMK), Oblicza polskiego rockizmu

19.20-19.30- podsumowanie II dnia konferencji, BANKIET

Sobota (25 kwietnia)

9.00-10.20 PANEL 1

Bartłomiej Alberski (UMK), Brzmienie brzmieniu nierówne

Szczepan Czarnecki (UMCS), Subkultura, kontrkultura, kultura alternatywna. Próba ] systematyzacji

Jakub Kasperski (UAM), Piosenka, canzona, chanson? Problematyka nazewnictwa i typologii podstawowych form muzycznych w muzyce rockowej

Łukasz Lipiński (UMK), Skinheadzi: historia prawdziwa, czyli społeczne konstruowanie mitu 

9.50-10.00 – przerwa kawowa

10.20-11.40 PANEL 2

Mariusz Gradowski (UW), Sztuka szkatułki: audiowizualne strategie Michela Gondry’ego

Michał Wróblewski (UG), Diabelskie pozy Glenna Danziga

Małgorzata Litwin (UMK), Ziggy Stardust, czyli androgyn w świecie rocka. Koncept kreacji scenicznej Davida Bowiego

Paweł Biliński (UG), „Rockin’mock”! Parodystyczne komponenty „Oto Spinal Tap” Roba Reinera

11.40-11.50 – przerwa kawowa

11.50-13.25 PANEL 3

Łukasz Głod (USz), Koncert jako rytuał totalitarny. Strategie sceniczne słoweńskiego kolektywu Laibach w latach 1980-2015

Sylwia Gawłowska (UJK), „Nad przepaścią…” rocka – przemiany w zakresie funkcji współczesnego tekstu rockowego i ich konsekwencje dla kultury rocka

Emmanuella Robak (UJK), Somaestetyka ruchu scenicznego na przykładzie artystów sceny Dark Independent

Tomasz Florczyk (AJK), Od staropolskich stylizacji po niby-dziecięcą poezję – o concept albumach Spiętego i Lao Che z tekstami Huberta Dobaczewskiego

Natalia Gryń (URz), „Quadrophenia” manifestem młodego Brytyjczyka

13.25-14.00 – przerwa obiadowa

14.00-15.20 PANEL 4

Aleksandra Powierska (UJ), Rock&Show – od talent show, przez Facebooka do celebrytyzmu. Analiza fenomenu zespołu Trzynasta w Samo Południe

Magdalena Kurek (UG), Led Zeppelin – magia słów, obrazu i muzyki

Barbara Trokowska (UMK), Storytellers. O zespole Nightwish

Jakub Kosek (UP im. KEN), Rock’n’rollowa biała gorączka – o kreacji artystycznej grupy Motörhead w czterdziestą rocznicę działalności

15.20-15.30 – przerwa kawowa

15.30-17.05 PANEL 5

Aleksandra Szwagrzyk (UMK), Czego słuchają młodzi? O percepcji rocka w wybranych utworach dla dzieci i młodzieży

Jacek Kowalski (UTH w Radomiu), Doświadczenie bliskości i oddalenia: literacka wizja„rock”-metra w „Niebie pod Berlinem” Jaroslava Rudiša

Joanna Roś (UW), Święty patron rock and rolla. Albert Camus w kulturze rocka

Agnieszka Osińska, „Wieczność kocha dzieła czasu”. Tematy i motywy twórczości Williama Blake’a w tekstach rockowych (na przykładzie Iron Maiden, The Doors, Patti Smith i U2)

Paulina Krzywicka (SWPS), Słowo, obraz czy dźwięk? Interpretacja wyrazu artystycznego na przykładzie utworu z nurtu rocka alternatywnego

17.05-17.15 – przerwa kawowa

17.15-18.35 PANEL 6

Adam Domalewski (UAM)Queer Queen

Beata Rynkiewicz (UWr), „Jestem wtedy, kiedy krzyczę…”. Postawy emancypacyjne polskich artystek w kulturze punk

Paulina Witkowska (UMK), Modliszka, czyli obraz kobiety w tekstach Agnieszki Chylińskiej

Tomasz Nichczyński (UMK), Cielesność a duchowość w kulturze rocka na podstawie twórczości amerykańskich zespołów Switchfoot i Anbrelin

18.35-18.45 – przerwa kawowa

18.45-19.50 PANEL 7

Małgorzata Ślarzyńska (UW), Kultura rocka we Włoszech: Riccardo Mannerini

Anna Chomczyk (SWPS), Joga, lewitacja i rock and roll, czyli jak Daleki Wschód kształtował kontrkulturę

Karolina Kinowska (UMK), Adaptacja wartości zawartych w twórczości wybranych zespołów rockowych

19.50-20.00 – przerwa kawowa

20.00-21.05 PANEL 8

Paweł Tański (UMK), Afekt efektu. O tekstach zespołu Popsysze

Michał Pranke (UMK), Byś serce moje rozkroił – uwagi o „Sromocie” zespołu Świetliki

Jakub Osiński (UMK), Warsztat interpretatora tekstów piosenek: muzyka – poetyka – polityka 

21.05-21.15 – zakończenie konferencji i podsumowanie 3-dniowych obrad

 

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć