materiały promocyjne

felietony

Konkurs: Melodie regionalne ziem polskich w opracowaniu

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez redakcję czasopisma “Wychowanie Muzyczne” na opracowanie autentycznych, tradycyjnych polskich melodii ludowych. Dofinansowany został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kolberg 2014, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Patronat nad konkursem objęło czasopismo MEAKULTURA.

Kategorie konkursu:

1. Opracowanie pojedynczej melodii ludowej.

2. Opracowanie zbioru melodii w formie suity, minimum trzyczęściowego utworu. cyklicznego.

3. Inna forma (teatralna, taneczna itd.) zawierająca elementy folkloru muzycznego.

Opracowania mogą być przeznaczone na różnorodne składy:

  • wokalne (na chóry a cappella – jednorodne i mieszane);
  • wokalno-instrumentalne, opracowania na głosy z towarzyszeniem instrumentów (szkolnych klasycznych, elektronicznych, orffowskich, ludowych);
  • na zespoły instrumentalne.

Jeżeli na konkurs wpłynie duża liczba prac, zostaną one dodatkowo podzielone ze względu na składy opracowań.

Utwory powinny uwzględniać możliwość ich wykonania przez uczniów.

W konkursie może wziąć udział każda osoba zajmująca się muzyką i edukacją, za wyjątkiem studentów i absolwentów kierunku kompozycja i teoria muzyki oraz kompozytorów zrzeszonych w Związku Kompozytorów Polskich.

Każdy autor może zgłosić dowolną liczbę prac.

Prace należy przesyłać w wersji elektronicznej. W kategoriach 1. i 2. – obowiązkowo w formacie PDF, w kategorii 3. – w .doc (Word) lub .odt (Open Office). Dodatkowo można je przesłać w formacie JPG oraz w dowolnym formacie programu do edycji nut. Utwory muzyczne mogą być ręcznie pisane na papierze pięcioliniowym i zeskanowane.

Podpisane prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do 30 czerwca 2014 roku na adres gruszmir@op.pl – ich przyjęcie zostanie potwierdzone w liście zwrotnym. Zaszyfrowane w redakcji czasopisma prace trafią do niezależnej komisji oceniającej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 lipca 2014 roku na stronach internetowych czasopisma, a następnie opublikowane w numerze 4/2014 „Wychowania Muzycznego”.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe, a ich prace złożą się na specjalny, osobno wydany dodatek nutowy czasopisma „Wychowanie Muzyczne”. Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowy numer „Kolbergowski” czasopisma wraz z płytą CD.

Wszelkie pytania w sprawie konkursu prosimy kierować do Mirosława Grusiewicza, tel.: 503 644 267.

Skład jury:

Romuald Twardowski – przewodniczący

Mieczysław Mazurek

Rafał Rozmus

Piotr Chilimoniuk

Agata Kusto

—————

Więcej na: https://www.wychmuz.pl/

 


Wesprzyj nas
Warto zajrzeć