17 września 2012 roku Rada Programowa Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie wyłoniła listę kandydatów nominowanych do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej – wyróżnienia skierowanego do wykonawców, twórców, muzykologów, krytyków, dziennikarzy oraz popularyzatorów artystycznej muzyki polskiej. MEAKULTURA objęła patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Nagroda Koryfeusz Muzyki Polskiej, której celem jest uhonorowanie najwybitniejszych przedstawicieli polskiego środowiska muzycznego,  przyznawana jest od 2011 roku. Zainicjowany przez warszawski Instytut Muzyki i Tańca konkurs stanowi alternatywę dla dotychczasowych przedsięwzięć o charakterze honorowym – tych organizowanych przez przemysł płytowy czy telewizyjny.

Kandydaturę do nagrody ma prawo zgłosić każdy przedstawiciel szeroko pojętej kultury muzycznej posiadający obywatelstwo polskie. Spośród 288 nadesłanych zgłoszeń Rada Programowa wyłoniła nominacje w trzech kategoriach:  

Osobowość Roku:
– Katarzyna Krakowiak i Michał Libera
– Zygmunt Krauze
– Piotr Orzechowski
– Artur Rojek
– Adam Strug

Wydarzenie Roku:
– Krzysztof Penderecki / Jonny Greenwood / Aphex Twin / Marek Moś / Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO / koncerty podczas Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu
– Projekt Etnofonie Kurpiowskie – Tribute to Szymanowski and Skierkowski zrealizowany pod kierunkiem Weroniki Grozdew – Kołacińskiej
– Zamówienie i prawykonanie opery Madame Curie Elżbiety Sikory zrealizowane przez Operę Bałtycką w Gdańsku
– Rok Johna Cage’a w Lublinie zrealizowany przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża
– Szymanowski i Lutosławski na Edinburgh International Festival / koncerty zrealizowane przez Instytut Adama Mickiewicza.

Nagroda Honorowa, której laureat ogłoszony zostanie podczas uroczystej Gali wręczenia statuetek w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, zaplanowanej na 1 października 2012 roku (Międzynarodowy Dzień Muzyki).

Wyłonieniem zwycięzcy w każdej z powyższych kategorii zajmuje się Komisja Elektorów złożona z muzykologów, rektorów polskich uczelni muzycznych i przedstawicieli instytutów muzykologii oraz dziennikarzy. W składzie tegorocznej Komisji znalaleźli się m. in. Jacek Hawryluk (Program II PR), Krzysztof Knittel (Polska Rada Muzyczna), prof. Sławomira Żerańska-Kominek (UW), a także dr Marlena Wieczorek, redaktor naczelna MEAKULTURY.

Gala wręczenia nagród (z udziałem m. in. Janusza Olejniczaka i Marty Florek wraz z Polską Orkiestrą Radiową) transmitowana będzie w Programie Drugim Polskiego Radia. Laureaci otrzymają statuetkę autorstwa prof. Adama Myjaka.