Meandry

Kto płaci kulturze?

Czy kultura potrzebuje dotacji publicznych? Czy organizacje społeczne mogą być niezależne finansowo? Jak można uniezależnić swoją organizację i działania od pieniędzy polityków, czyli podatników? Na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć w grudniowym numerze Meakultury. Dlatego wyjątkowo został on oddany w ręce ekonomistów, marketerów, strategów i przedsiębiorców.

Od wielu lat ostatni kwartał roku to czas pisania wniosków o dotacje publiczne. Solidarnie piszą je instytucje państwowe, organizacje pozarządowe i twórcy. Jak wygląda ten proces można przeczytać w badaniach Ośrodka Kultury Żywej w dziale Publikacje. O efektach obecnego systemu przyznawania funduszy mówi Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha i felieton III strefa kultury. 

Kultura nie jest bytem samym w sobie, potrzebuje odbiorców. O jej roli w społeczeństwie pisze Maciej Młynarski w swoim felietonie. Marcin Teodorczyk zaś pokazuje funkcjonowanie organizacji społecznych w ich relacjach z otoczeniem. W dziale Kosmopolita znajdują się opisy finansowania kultury w Anglii i Szwajcarii.  

Że zmiana sposobu finansowania nawet publicznej instytucji jest możliwa, pokazuje artykuł prof. Krzystofa Obłoja i dr Marioli Ciszewskiej-Mlinarič o stworzeniu i wdrożeniu strategii w warszawskim parku Łazienki Królewskie. W uniezależnianiu się od decyzji politycznych i administracyjnych mogą też pomóc: pomysł (recenzja Narratologii Pawła Tkaczyka), wiedza (studia w Krakowie) i inne źródła finansowania. Dlatego do rozmowy zaprosiliśmy dr Ewę Łabno-Falęcką z Mercedes-Benz Polska i opisaliśmy platformy crowdfundingowe. 

Koniec roku sprzyja podsumowaniom i podejmowaniu decyzji o zmianach. Korzystnych zmian dla kultury na przełomie lat życzę i Państwu, i naszej redakcji.

Miłej lektury,

Marzena Mikosz


Spis treści numeru Kto płaci kulturze?

Meandry

Marzena Mikosz, Kto płaci kulturze?

Felietony

Marzena Mikosz, III strefa Kultury

Maciej Młynarski, Wychowanie do piękna, czyli czym jest kultura

Wywiady

Marzena Mikosz, “Polacy już dawno wyprzedzili swoje państwo” – wywiad z Andrzejem Sadowskim

Marzena Mikosz, Instrukcja obsługi sponsora. Wywiad z Ewą Łabno-Falęcką

Recenzje

Redakcja, Polskie platformy crowdfundingowe

Weronika Julia Gryczkowska, Co daje storytelling?

Publikacje

B. Fatyga, J.A. Bakulińska i in. [opracowanie: A.Bliźniuk], Projekt autoewaluacji i ewaluacji programów Ministra Kultury. Raport z badań. Propozycja metod i narzędzi – streszczenie

B. Fatyga, M. Dutkiewicz, P. Tomanek, [opracowanie: A. Bliźniuk], „Kultura pod chmurnym niebem”. Dynamiczna diagnoza stanu kultury województwa warmińsko-mazurskiego – streszczenie raportu

Edukatornia

Marcin Teodorczyk, Współpraca organizacji pozarządowych z otoczeniem

Krzysztof Obłój, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – tworzenie i wdrażanie strategii organizacji

Kosmopolita 

Jędrzej Gulczyński, Mecenat prywatny w Anglii

Sebastian Uszyński, Marzena Mikosz, Finansowanie kultury w Szwajcarii

Rekomendacje

Jerzy Mikosz, “Strategia organizacji” Krzysztofa Obłoja 

Anna Chorzępa, Zarządzanie kulturą. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Publikacja powstała dzięki

Funduszowi Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć