Marlena Wieczorek; fot. Jacek Barcz

Meandry

Marlena Wieczorek otrzymała stypendium twórcze ZAiKS

Marlena Wieczorek, redaktor naczelna czasopisma www.meakultura.pl otrzymała już po raz kolejny stypendium twórcze Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Celem statutowym Funduszu Popierania Twórczości jest m.in. udzielanie pomocy, inicjowanie i wspomaganie dziedzin twórczości o trwałych wartościach kulturalnych, propagowanie twórczości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tych rodzajów, które reprezentują wysokie walory artystyczne i wychowawcze, udzielanie pomocy finansowej instytucjom i twórcom, propagującym kulturę polską, a także otaczanie szczególną opieką wartościowych i ambitnych w swej formie i treści utworów artystycznych.

Marlena Wieczorek jest muzykologiem. Tematem jej rozprawy doktorskiej była twórczość polskiego kompozytora emigracyjnego Romana Maciejewskiego. Jest managerką kultury i prezesem Fundacji MEAKULTURA. Jest kierowniczką studiów podyplomowych Muzyka w Mediach w Collegium Civitas. Prowadzi praktyki uniwersyteckie i staże zawodowe (między innymi we współpracy z Narodowym Centrum Kultury). Jest jurorką „Paszportów Polityki” oraz „Koryfeuszy Muzyki Polskiej”, pomysłodawczynią oraz organizatorką Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych „KROPKA”. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2013 i 2017 roku). Opublikowała szereg artykułów i dwie książki.

Dziękujemy Funduszowi Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za przyznane fundusze. Są one nie tylko nieocenionym wsparciem finansowym, ale także potwierdzeniem sensu istnienia wszelkiego rodzaju oddolnie tworzonych instytucji, których działania służą promocji wartościowej muzyki. Wsparcie finansowe pomaga nam działać i istnieć. 

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć