Meandry

Marlena Wieczorek w Radzie Programowej Music Export Poland

Music Export Poland (MExP), to biuro eksportowe polskiej muzyki, które stawia sobie za cel doprowadzenie do radykalnego zwiększenia eksportu polskich utworów, artystów i nagrań na rynki zagraniczne. 

Realizacji tego przedsięwzięcia podjęły się – dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zrzeszające twórców Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz reprezentujący firmy muzyczne Związek Producentów Audio-Video.

Naturalnym obszarem działania tych organizacji jest promowanie i upowszechnianie repertuaru swoich członków także poza Polską. Także zagraniczne doświadczenia wskazują na to, że właśnie stowarzyszenia twórców i producentów są predystynowane do tego, by tworzyć biura eksportowe muzyki. Niezbędne, aby sukces był pełen, jest także wsparcie ministerstw odpowiedzialnych za sprawy kultury.

W ramach działań organizacji wybrano Radę Programową, jej członkiem została redaktor naczelna MEAKULTURA.pl i Prezes Fundacji MEAKULTURA dr Marlena Wieczorek.

Pozostalymi członkami są: Anna Marzec, Joanna Drozda, Wanda Kwietniewska, Maciej Pilarczyk, Remek Zawadzki, Anna Stańko, Mariusz Duda, Monika Zawisza, Krzysztof Szczepański, Marcin Grabski (Tytus) oraz Piotr Liroy Marzec.

 Więcej o projekcie: www.musicexportpoland.org

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć