felietony

Max Skorwider dołączył do MEAKULTURY!

Dr Max Skorwider, który właśnie dołączył do grona współpracowników MEAKULTURY, to ceniony arty­sta mło­dego poko­lenia, znany wykła­dowca Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego (dawniej ASP) w Pozna­niu i absolwent tej uczelni na Wydziale Gra­fiki. Zaj­muje się gra­fiką warsz­ta­tową, pla­ka­tem, ilu­stra­cją pra­sową oraz innymi for­mami sztuki współ­cze­snej. Uczest­niczy w wystawach i kon­kur­sach, był wie­lo­krot­nie nagra­dzany w kraju i zagra­nicą. Prowadzi bloga rysunkowego Max Skorwider Commments (maxskorwider.blogspot.com), a w MEAKULTURZE rubrykę Max i Single, autorską galerię portretów znanych muzyków. Rozpoczynamy zagranicznie – Dinah Washington. Dostęp do całej MaxGalerii jest możliwy poprzez ikonke w sidebarze.

Pierwszy portret:

Dinah Washington, a właściwie Ruth Lee Jones (1924-1963) była jedną z najpopularniejszych czarnoskórych artystek Ameryki lat ’50 XX wieku. Pod szyldem wytwórni Mercury wylansowała takie hity jak Baby Get Lost (1949), Unforgettable (1959) czy What Diff’rence a Day Makes (1959). Współpracowała m. in. z Cliffordem Brownem, Clyde Otis’em i Quincy Jones’em. Jej twórczość łączyła elementy lekkiego popu z charakterystycznymi dla Południa USA gatunkami – jazzem, bluesem i gospel. W ciągu swojej krótkiej kariery Washington wywoływała zarówno negatywne jak i pozytywne opinie – przez fanów nazywana Królową Bluesa. Wychodziła za mąż siedem razy. 

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć