źródło: http://www.omm.de

felietony

Moses muss singen – opera dziecięca Prasquala

Niewiele dzieł napisanych przez polskich twórców z myślą o dzieciach odniosło międzynarodowy sukces i było wystawianych poza granicami Polski. Tym bardziej należy zwrócić uwagę na operę dla dzieci Prasquala Moses muss singen, której premiera odbyła się w 2010 roku w Städtischen Bühnen Münster. O sukcesie tego dzieła może świadczyć również fakt, że w kolejnych sezonach przedstawienie to było z powodzeniem regularnie wznawiane.

Opera Moses muss singen odwołuje się do biblijnej opowieści o Mojżeszu, któremu Bóg wyznaczył zadanie wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. Główny bohater przedstawiony jest jako młody marzyciel i outsider. Ze względu na wrodzoną wadę wymowy nie potrafi wypełnić powierzonego mu przez Boga zadania. Rozwiązanie swojego problemu odnajduje w śpiewie, który ułatwia mu komunikację z innymi ludźmi. Ta tragikomiczna sytuacja stworzyła okazję Prasqualowi do wprowadzenia licznych elementów ironicznych (np. podczas sceny ćwiczeń wokalnych Mojżesza pojawia się cały materiał „arii” śpiewany od tyłu, natomiast tematem żartobliwej arii Faraona jest niezadowolenie wynikające z dużej ilości piasku na pustyni). Dzięki zastosowaniu współczesnego języka muzycznego kompozytorowi udało się ukazać odległą biblijną historię w sposób, który umożliwia młodym widzom jej nowe odczytanie. Pozwala im na utożsamienie się z głównym bohaterem i jego problemami okresu dojrzewania. Utwór ten można zaliczyć do gatunku singspielu, pojawiają się tam zarówno sceny mówione, jak i śpiewane. Ta kameralna opera w 14 scenach przeznaczona jest na 5 głosów: Mojżesz (kontratenor, baryton), Aaron (partia mówiona), Faraon (alt), 2 Izraelitów oraz 4 instrumenty: altówka, fagot, puzon i obój. Warto podkreślić, że libretto w języku niemieckim (Nicole Tharau) napisane zostało w języku potocznym, tak aby było w pełni zrozumiałe dla dzieci i oddawało ducha współczesnych czasów.

Więcej o recepcji opery można przeczytać na:

 https://www.omm.de/veranstaltungen/musiktheater20102011/MS-moses-muss-singen.html

https://www.ruhrnachrichten.de/leben-und-erleben/kultur-muensterland/Es-donnert-in-Aegypten-Urauffuehrung-von-Moses-muss-singen;art2551,1085215

https://www.opernnetz.de/Alt/seiten/rezensionen/Archiv/muens_mose.htm

https://www.muenster.de/stadt/presseservice/pressemeldungen/web/frontend/show/777299

https://2014.nrw-kultur.de/1292/#1

https://www.lwl.org/LWL/Jugend/Martin-Luther-King-Schule/Neues/Neues11/Moses

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć