felietony

Music from Poland – portal Fundacji MEAKULTURA już w Internecie!

Z radością informujemy, że Fundacja MEAKULTURA uruchomiła nowy portal www.musicfrompoland.eu. Jego celem jest promocja najlepszych polskich twórców oraz rozpowszechnianie wiedzy na ich temat w kraju i za granicą.

Portal Music from Poland powstał, by utrwalić i rozwinąć projekt zrealizowany przez dr Marlenę Wieczorek (naszą Redaktor Naczelną), w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 roku. Obejmował on kilkanaście obszernych tekstów tzw. wizytówek młodych kompozytorów polskich, wzbogaconych o materiały audiowizualne i publikowanych na łamach MEAKULTURY. W ramach cyklu zaprezentowane zostały sylwetki twórców urodzonych w latach 70. i 80., pochodzących z różnych ośrodków w Polsce.

Teksty te zapoczątkowały nowy, autorski projekt, który obok wszechstronnych materiałów dokumentacyjnych proponuje syntetyczne, fachowe artykuły stanowiące reakcję na tę sztukę i świadczące o jej społecznym obiegu. Wszystkie one powstały dzięki ścisłej współpracy muzykologów i krytyków muzycznych z artystami.

Wierzymy, że w dobie malejącego znaczenia indywidualnych stron artystów i coraz większej roli tekstów eksperckich właśnie taka formuła może przyczynić się do skutecznej promocji polskich artystów za granicą.

Portal, oferujący dużą ilość autorskich materiałów, ma stanowić zachętę do głębszych, szczegółowych badań nad dokonaniami polskich kompozytorów i muzyków, a także do rozwijania kontaktów między gronem twórców i artystów oraz muzykologów i krytyków muzycznych. Dotarcie za pośrednictwem Internetu do odbiorców zagranicznych może zaowocować ciekawymi kontaktami artystycznymi i nowymi projektami na skalę międzynarodową, co z pewnością przyczyni się do umacniania atrakcyjnego wizerunku polskiej kultury muzycznej poza granicami kraju poprzez ukazanie jej bogactwa, dynamiki i różnorodności.

Music from Poland to przedsięwzięcie zakrojone na szeroką skalę, które w przyszłości zostanie poszerzone o nowe kręgi tematyczne. Materiały publikowane na portalu dotyczyć będą nie tylko młodych kompozytorów, ale również kompozytorów emigracyjnych, kompozytorów muzyki filmowej czy nestorów, którzy na trwałe zapisali się już w historii muzyki polskiej. Obejmą one nie tylko twórców, ale także solistów i zespoły wykonujące muzykę klasyczną, jazzową czy popularną. Teksty publikowane na portalu tłumaczone będą także na kolejne języki obce.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia portalu i wspierania jego idei!

www.musicfrompoland.eu

—————-

Pierwsze wizytówki powstały dzięki stypendium twórczemu MKiDN

dla dr Marleny Wieczorek.

Strona portalu powstał dzięki wsparciu Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć