rekomendacje

Muzyka w Mediach – studia podyplomowe Collegium Civitas i Fundacji MEAKULTURA

Muzyka w mediach to nowy kierunek studiów podyplomowych w Collegium Civitas, którego kierowniczką i pomysłodawczynią jest redaktor naczelna MEAKULTURY, dr Marlena Wieczorek. Wśród wykładowców znakomici muzykolodzy, dziennikarze i krytycy muzyczni.

Studia podyplomowe Muzyka w mediach są przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych współczesną kulturą muzyczną – zarówno profesjonalistów (dziennikarzy, krytyków, popularyzatorów, kuratorów itd.), którzy pragną pogłębić wiedzę o muzyce i jej relacjach z mediami oraz udoskonalić warsztat dziennikarza i krytyka muzycznego, jak i melomanów czy osób po prostu osób zafascynowanych muzyką, które pragną odbierać ją w sposób bardziej świadomy.

Słuchacze studiów Muzyka w mediach pozyskają wiedzę i umiejętności praktyczne z trzech zakresów:

  1. kultury muzycznej widzianej z perspektywy różnych gatunków, stylów i epok historycznych – w kontekście przemian kulturowych, społecznych, politycznych i estetycznych, z akcentem na muzykę artystyczną XX i XXI wieku, muzykę filmową oraz muzykę popularną;
  2. warsztatu dziennikarza i krytyka muzycznego oraz popularyzatora muzyki potrafiącego w pełni profesjonalnie odbierać dzieła i wykonania muzyczne, interpretować je i oceniać, a swoje refleksje przekazywać w różnych formach dziennikarskich i poprzez rozmaite media;
  3. medialnych i technologicznych uwarunkowań muzyki i rynku muzycznego wpływających na różne style wypowiedzi artystycznej, także w wymiarze praktycznym (promocja muzyki, praktyka mediów muzycznych, finansowanie w branży muzycznej itp.).

W trakcie studiów słuchacze będą spotykać się z wybitnymi postaciami mediów muzycznych, uczestniczyć w wizytach studyjnych (np. w Polskim Radiu) oraz w formie zajęć dodatkowych w koncercie i spektaklu muzycznym. Zrealizują też własne projekty krytyczno-medialne, a najlepsze zostaną opublikowane w prestiżowym piśmie muzycznym meakultura.pl. Słuchacze studiów będą mogli też uczestniczyć w organizacji wydarzenia kulturalnego, jakim jest Konkurs Polskich Krytyków KROPKA.

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

  • pisania o muzyce (krytyka muzyczna),
  • rozumienia specyfiki pracy w różnych mediach muzycznych,
  • pogłębienia wiedzy z zakresu kultury muzycznej, zarówno tzw. poważnej (klasycznej), jak i popularnej czy filmowej,
  • wniknięcie w zjawiska związane z kulturą muzyczną w aspekcie estetycznym, technologicznym, społecznym czy politycznym.

Podyplomowe studia Muzyka w mediach przeznaczone są dla osób, których zainteresowania bądź wykonywany zawód związane są z szeroko pojętą kulturą muzyczną i mediami.

Absolwenci takich kierunków, jak muzykologia, kulturoznawstwo, teoria muzyki, polonistyka, dziennikarstwo, socjologia, historia czy medioznawstwo będą mogli dzięki nim pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinie kultury muzycznej i mediów.

Wśród osób, które w ten sposób mogą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe, wymienić można także nauczycieli i wykładowców akademickich, ludzi mediów, managerów kultury, pracowników mediów, organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się kulturą, producentów.

 

Zajęcia prowadzą m.in.:

dr hab. Marcin Gmys

dr Grzegorz Piotrowski

dr Iwona Lindstedt 

dr Mariusz Gradowski

dr hab. Paweł Tański

Piotr Metz

Kamil Jaczyński

Krzysztof Stefański

dr Katarzyna Drogosz

dr Piotr Jakubowski

Tomasz Pawłowski

Marek Włodarczyk

Jarek Szubrycht

Przemysław Kubajewski

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.civitas.edu.pl/collegium/oferta-edukacyjna/po-polsku/studia-podyplomowe-po-polsku/kierunki-studiow-podyplomowych/obszar-dziennikarstwo-i-nowe-media/muzyka-w-mediach 

Kontakt:

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
Plac Defilad 1
Pałac Kultury i Nauki 
pokój 1210, XII piętro 
00-901 Warszawa
adres email: rekrutacja@civitas.edu.pl 
tel. 22 656 71 89

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć