Źródło: www.musicindeathcamps.eu

felietony

Muzyka w obozach śmierci

To międzynarodowy projekt, służący zacieśnieniu współpracy na płaszczyźnie artystycznej i intelektualnej między młodzieżą polską, niemiecką i izraelską.

Na początku maja młodzi muzycy tych trzech narodowości spotkają się w Poznaniu, gdzie będą uczestniczyć w szeregu wydarzeń mających na celu nawiązanie międzykulturowego dialogu oraz pobudzenie do refleksji związanej z wyciąganiem wniosków ze wspólnej historii.

Kulminacyjny punkt programu stanowi koncert multimedialny autorstwa profesora Marcina Sompolińskiego. Weźmie w nim udział międzynarodowa, specjalnie powołana orkiestra, składająca się z muzyków z Polski, Niemiec i Izraela. Podczas tygodnia poprzedzającego finałowy występ dla szerokiej publiczności, jego młodzi uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w specjalnie przygotowanych warsztatach wrażliwości kulturowej i serii warsztatów artystycznych, udadzą się także do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie oraz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Poprzez te działania pragniemy przede wszystkim doprowadzić do nawiązania między uczestnikami silnej więzi ponad wszelkimi podziałami, w szczególności uwarunkowanymi historycznie i kulturowo. Choć kilkadziesiąt lat temu znajdowaliśmy się po różnych stronach wojennej barykady, dziś za pomocą wspólnego języka, jakim jest język sztuki, stoimy ramię w ramię, jako świadomi obywatele współczesnego świata.

Program:

POZNAŃ

1 – 15 maja 2012

Centrum Kultury “ZAMEK”

Muzyka w okupowanej Polsce – wystawa audiowizualna autorstwa Katarzyny Naliwajek-Mazurek

Wernisaż wystawy odbędzie się 1 maja o godzinie 19:30

5 maja 2012

UAM, Aula Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1

Cykl otwartych wykładów:

Joanna Brańska: Wkład kultury żydowskiej w kulturę polską – godz. 11:00

dr Mikołaj Rykowski: Creating Autonomic Musical Style or Fulfilling Nazi Propaganda – Composers Dilemmas in the Holocaust Era (wykład w języku angielskim) – godz. 12:00

dr Rafał Witkowski: The Biochemistry of Polish-Jewish-German Relations in Poznan over the Centuries (wykład w języku angielskim) – godz. 13:00

6 maja

Stara Rzeźnia (wejście od ul. Garbary), godz. 20:30

Koncert Muzyka w obozach śmierci

Dyrygent i prowadzenie koncertu: prof. Marcin Sompoliński

Dyrygent: Hans-Christian Euler

Orkiestra i chór Collegium F International

Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie CK Zamek od 27.04.2012 r. (Jedna osoba może odebrać maksymalnie dwie wejściówki) 

23 – 30 maja

Centrum Kultury „Zamek”

Przeszłością zjednoczeni – wystawa fotograficzna autorstwa Katarzyny Zalewskiej

Wernisaż wystawy odbędzie się 23 maja o godzinie 19:00

W późniejszym terminie wystawa będzie eksponowana w Hannoverze oraz Ra’anana

HANNOVER

8 maja

Neustadter Hof- und Stadtkirche Hannover, Rote Reihe 8, godz. 20:30

Koncert Muzyka w obozach śmierci.  

Dyrygent i prowadzenie koncertu: prof. Marcin Sompoliński

Dyrygent: Hans-Christian Euler

Orkiestra i chór Collegium F International

RA’ANANA

10 maja

Ra’anana Music Center, godz. 20:30

Koncert Muzyka w obozach śmierci

Dyrygent i prowadzenie koncertu: prof. Marcin Sompoliński

Dyrygent: Hans-Christian Euler

Orkiestra i chór Collegium F International

PATRONAT HONOROWY

Przewodniczący – Profesor Władysław Bartoszewski (Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego)

Stephan Weil (Burmistrz Miasta Hannover)

Ryszard Grobelny (Prezydent Miasta Poznania)

Marek Woźniak (Marszałek Województwa Wielkopolskiego) 

KOMITET HONOROWY

Tova Ben Zvi (Żydowska pieśniarka, działaczka na rzecz pojednania chrześcijan i żydów)

dr Piotr M.A. Cywiński (Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)

Anna Hryniewiecka (Dyrektor Centrum Kultury „Zamek”)

Leopold Kozłowski (Ostatni żyjący przedstawiciel autentycznych przedwojennych klezmerów w Polsce)

prof. dr hab. Bronisław Marciniak (Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Anna Ziółkowska (Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie).

——————————–

Więcej na: www.musicindeathcamps.eu

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć