Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, Paweł Potoroczyn, fot. Bartosz Dąbrowski

felietony

Nagroda Specjalna dla Johna Allisona

W tym roku Nagroda Specjalna trafiła do rąk brytyjskiego krytyka muzycznego, Johna Allisona. W imieniu laureata nagrodę odebrał Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, Paweł Potoroczyn.

Zwycięski tekst King Roger ukazał się w “Opera Magazine”. Jest on recenzją ze spektaklu operowego, który blisko 90 lat po warszawskiej premierze doczekał się wystawienia w londyńskim Covent Garden w maju 2015 roku. Reżyserem spektaklu był Kasper Holten, a w roli głównego bohatera wystąpił Mariusz Kwiecień. Kierownictwo muzyczne opery objął Antonio Pappano.

Produkcja The Royal Opera powstała we współpracy z Dallas Opera, m.in. przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza w ramach programu Polska Music.

W recenzji czytamy między innymi:

Any perceived (or real) lack of exterior action is balanced by animated internal drama, and little indeed seems to have been left out of a piece that embraces the conflict between Christianity and pagan culture as much as the tension between Bacchus and Apollo, and whose story is evoked in music where East meets West, and fleshed out in drama where Euripides is crossed with Nietzsche. In spite—or perhaps because—of this, King Roger poses unanswerable questions that no performance should attempt to resolve”

Wszelki zauważalny (lub faktyczny) brak zewnętrznej akcji zyskuje przeciwwagę w postaci ożywionego dramatu wewnętrznego i naprawdę niewiele pozostaje poza zasięgiem dzieła, które obejmuje konflikt między chrześcijaństwem i kulturą pogańską oraz napięcie między Bachusem i Apollo, a którego historię ewokuje muzyka stanowiąca skrzyżowanie Wschodu z Zachodem, wcielona w dramat będący połączeniem Eurypidesa i Nietzschego. Mimo to – a może właśnie z tego powodu – Król Roger stawia pytania bez odpowiedzi, których żadna inscenizacja nie powinna rozstrzygać” [1]

John Allison studiował wykonawstwo muzyczne, muzykologię i kompozycję w Kapsztadzie, by ostatecznie rozpocząć działalność redaktora i krytyka muzycznego w Europie. Pisał m.in. dla pism “Financial Times” i “Observer”, a następnie “Sunday Telegraph”. Obecnie pracuje głównie dla “Opera Magazine” i to właśnie opera znajduje się w centrum jego zainteresowań. Bardzo ceni podróże i możliwość poznawania muzyki pochodzącej z różnych stron świata.

Z okazji wręczenia Nagrody Specjalnej w Konkursie Polskich Krytyków Muzycznych John Allison skierował do uczestników Gali następujące słowa:

“Dear colleagues and friends, I’m delighted and honoured to receive this award and I am sorry not to be present in person today. It’s not difficult to be inspired to write about Polish music, because there is so much of it worth writing about. As I believe that music criticism is about mediating between the art form and the public it is always a pleasure to be able to reach new and wider—indeed, worldwide—audiences in any discussion about the music of Poland. Although Król Roger is a well-known masterpiece, its belated premiere at Covent Garden was nevertheless an important moment to revisit this topic, and I should also thank the creators of this production for giving us plenty to think about. Congratulations also to my fellow winners. Dziękuję bardzo!”

Drodzy koledzy i przyjaciele. Jestem uradowany i zaszczycony z powodu otrzymanej nagrody. Żałuję, że nie mogę pojawić się dziś osobiście. Nietrudno o inspirację do pisania o muzyce polskiej, bo jest w niej tak wiele utworów, o których warto mówić.  Ponieważ wierzę, że krytyka muzyczna dotyczy mediacji między dziełem sztuki i publicznością, zawsze znajduję przyjemność w docieraniu do nowej, szerszej – tak naprawdę, światowej – publiczności przy każdej dyskusji na temat polskiej muzyki. Choć Król Roger to dobrze znane arcydzieło,  jego spóźniona premiera w Covent Garden  stanowi ważny moment, by ponownie zająć się tym tematem. Powinienem także podziękować twórcom inscenizacji za to, że dali nam tak wiele do myślenia. Gratuluję również innym zwycięzcom. Dziękuję bardzo!”

______________________________

[1] “Opera Magazine”, July 2015, s. 902, przekład: Ewa Schreiber

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć