fot. Daniel Zieliński

felietony

Nagroda Specjalna III edycji Konkursu Kropka

Nagrodę Specjalną III edycji Konkursu KROPKA za tekst o muzyce polskiej opublikowany poza granicami Polski otrzymał David Pountney za artykuł André Tchaikowsky: from Warsaw to Belmont via a wardrobe. Recenzja opery Andrzeja Czajkowskiego Kupiec wenecki ukazała się w “The Guardian” – tekst dostępny jest tutaj.

Autor nie mógł być obecny na Gali rozdania nagród – w jego imieniu treść przemowy odczytał Aleksander Laskowski. Poniżej prezentujemy oryginalny tekst i jego swobodne tłumaczenie:

It has been one of the great pleasures of my professional life to be able to instigate and carry through the renewed prominence of two great Polish artists, Mieczyslav Weinberg and André Tchaikowsky, via the world premieres of their operas The Passenger and The Merchant of Venice at the Bregenz Festival in Austria, followed up by further performances in Warsaw and then all over the world. André Tchaikovsky’s The Merchant of Venice will be performed at the Royal Opera House, Covent Garden, this July – a fact that would have astonished André and given him great joy. Both these artists are in their very different ways a tribute to the courage and endurance of the Polish spirit, as both men suffered physically and emotionally the consequences of the brutal events of the Second World War, and both men were driven out of their homeland. The art that they were able to contribute to mankind is doubly special in these circumstances. I am very honoured and grateful to the jury of KROPKA that the text I wrote to publicise André’s work to a wider audience in Great Britain has been recognised with this prize. I am proud to be able to play a small part in the furtherance of Poland’s exceptional cultural heritage.

A oto tekst w swobodnym tłumaczeniu w języku polskim:

Przywrócenie pozycji dwóch wielkich polskich artystów, Mieczysława Wajnberga i Andrzeja Czajkowskiego za sprawą światowych premier ich oper, Pasażerki oraz Kupca weneckiego na Festiwalu w Bregencji, a później w Warszawie i wreszcie na całym świecie, to jedna z największych przyjemności mojego życia zawodowego. Kupiec wenecki Andrzeja Czajkowskiego wykonywany będzie w Royal Opera House, Covent Garden w lipcu tego roku – to okoliczność, który zaskoczyłaby Andrzeja i sprawiła mu wiele radości. Obaj artyści, każdy na swój sposób, okazali odwagę i wytrwałość typową dla polskości. Obaj cierpieli fizycznie i emocjonalnie z powodu brutalnych wydarzeń II wojny światowej, obaj musieli też opuścić swoją ojczyznę. Sztuka, jaką pozostawili ludzkości, okazuje się tym bardziej wyjątkowa. Jestem zaszczycony i wdzięczny, że jury konkursu KROPKA, przyznając mi nagrodę, wyraziło uznanie dla tekstu napisanego po to, by rozpowszechnić dzieło Andrzeja wśród szerszej publiczności w Wielkiej Brytanii. Jestem dumny, że mogę wnieść swój mały wkład w promowanie wyjątkowego dziedzictwa kulturalnego Polski.

 

Aleksander Laskowski odczytuje przemowę laureata Nagrody Specjalnej, Davida Pountneya, fot. Daniel Zieliński

Numer specjalny dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Wesprzyj nas
Warto zajrzeć