Fundacja MEAKULTURA

felietony

Niezależnie o muzyce

26 marca w klubie Cicha Kuna odbyło się spotkanie w ramach Atelier 44. Poznańskiej Wiosny Muzycznej. W panelu dyskusyjnym “Niezależnie o muzyce” wzięli udział przedstawiciele pisma i Fundacji MEAKULTURA oraz pisma GLISSANDO: Izabela Smelczyńska, Krzysztof Moraczewski, Ewa Schreiber i Dominika Micał.

Mimo odrębnej tematyki i formuły obu pism, spotkanie pozwoliło na podzielenie się doświadczeniami, zróżnicowanymi m.in. w zależności od wieku, miasta, środowiska czy specjalizacji zawodowej. Podczas panelu padły pytania o to, gdzie szukaliśmy informacji o muzyce współczesnej wcześniej i dziś oraz na ile możemy zaspokoić swoje potrzeby w tym względzie czytając polskie teksty. Jako przykład źródła wiedzy o nowej muzyce zaprezentowany został także portal Music from Poland https://musicfrompoland.eu/kompozytorzy-70-80.

W rozmowie poruszony został problem oczekiwań związanych z pismami internetowymi i drukowanymi, problem zasięgu, kręgu odbiorców i dynamiki działań. Dyskutanci zastanawiali się też nad tym, jaki udział w pisaniu o muzyce mają dziś muzykolodzy, na ile chętnie są czytani w porównaniu z socjologami czy kulturoznawcami piszącymi o muzyce. I wreszcie, padło pytanie o życie kulturalne Poznania, o Festiwal Poznańska Wiosna Muzyczna, jego obecny kształt oraz wizję artystyczną Artura Kroschela. Najważniejsze zagadnienie dotyczyło jednak niezależności i tego, czy zawsze musi się ona wiązać z buntem. Z wypowiedzi panelistów można było wywnioskować, że niezależność rozumiana jest przede wszystkim jako zaspokajanie własnych potrzeb, niezależność od koniunktury instytucji kulturalnych i uczelni, wolność w podejmowaniu tematów, które nie są poruszone gdzie indziej lub nie są przedstawiane w sposób satysfakcjonujący. Niezależność, przy jednoczesnej konieczności wsparcia finansowego, promocji i odpowiednich warunków pracy, okazuje się jednak dzisiaj rzeczą trudną…

Serdecznie dziękujemy słuchaczom za udział w panelu!

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć