W dniach 19-20 lutego 2013 roku w Théâtre du Vaudeville w Brukseli odbędzie się trzecia edycja The Creators Conference, poświęconej prymarnym uczestnikom europejskiej kultury – twórcom. MEAKULTURA objęła patronat medialny nad tym wydarzeniem.

The Creators Conference on freedom of speech, technology and authors’ rights to spotkanie w całości poświęcone problemom współczesnego twórcy. Celem konferencji jest więc wymiana poglądów na temat obecnej sytuacji europejskiej kultury w oparciu o wystąpienia (a tym samym doświadczenia, sugestie i spostrzeżenia) zaproszonych specjalnie na tę okazję gości, reprezentujących zarówno sztuki piękne, jak i ekonomiczny czy polityczny punkt widzenia.

PROGRAM KONFERENCJI

20.02.2013

8:30 – 9:30 Rejestracja
9:30 – 9:45 Oficjalne otwarcie konferencji z udziałem Doris Pack, przewodniczącej Komitetu ds. Kultury Rady Unii Europejskiej.

9:45 – 10:45 Your voice – your rights
Dyskusja na temat związku wolności słowa z prawami autorskimi.
Udział wezmą: Alfons Karabuda (moderator), Yekaterina Samutsevich (Pussy Riot), Anna-Maria Darmanin (v-ce przewodnicząca EESC) oraz Ole Reitov (Freemuse). Transmisja video: Marissa Shaheed (przedstawicielka Departamentu ds. Kultury ONZ)

11:00 – 12:00 Fair deals – an illusion?
Godzina poświęcona prawom autorskim europejskich freelancerów – dyskusja na temat mocy umów.
Udział wezmą: Chris Smith (kompozytor), Helga Trüpel (członkini Parlamentu UE), Eddie Schwartz (Songwriters Association of Canada), Jean Bergevin (członek Komisji Europejskiej).

12:00 – 13:00 Back to the Future
Wykład Kerstin Jorna (przewodniczącej Dyrektoriatu ds. Praw Autorskich Komisji Europejskiej) pt. What will the future of copyright look like. W dyskusji głos zabierze również Andy Baum (kompozytor, rzecznik organizacji Kunst hat Recht).

13:15 – 14:00 przerwa obiadowa

14:00 – 15:15 Collective societies & the digital shift
Przyszłość organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w świetle cyfrowej rewolucji. Dyskusja na temat proponowanej przez Komisję Europejskiej dyrektywy dotyczącej przyszłości twórców, wydawców i odbiorców.
Udział wezmą: Marielle Gallo, Francoise Castex (członkowie Parlamentu UE), Jana Andreevska, Wally Badarou (kompozytorzy), Gerrit Schumann (Simfy). Transmisja video: Ivo Josipović (prezydent Chorwacji, kompozytor, założyciel ECSA)

15:30 – 16:30 Innovation and creativity – the key for success?
Dyskusja na temat kluczowej w budowaniu kreatywności i ulepszeń roli technologii.
Udział wezmą: Jacek Utko (grafik), Simon Darlow (kompozytor), Willam Page (Spotify), Tommi Tuomainen (Elements Music), Asa Carild (moderator).

16:30 – 17:30 Highlights 2013: What to expect…
Udział wezmą: Rick Carnes (Songwriters’ Guild of America), Antun Reixa (kompozytor, przewodniczący Sage), Jorg Evers (przedstawiciel GRD Working Group).

20:00 – 20:45 New music projects for contemporary music – state of the art
Udział wezmą: olga Smetanova (IAMIC, ISCM), Thomas Demidoff (New Music New Audiences), Kostas Moschos (Mistrel Project), Patrick Ager (moderator).

PROGRAM KONCERTOWY

19.02, Théâtre du Vaudeville, 19:30 Koncert inauguracyjny

Nowa muzyka szwedzka: Nils Berg Cinemascope, Promise and the Monster, The pearls before swine experience.

20.02, Théâtre du Vaudeville, 20:00 Koncert finałowy

Prezentacja dorobku kompozytorów europejskiej muzyki artystycznej:
Polska: Jarosław Siwiński, Annalena
Serbia: Milan Mihajlovic, Elegija
Słowenia: Marko Mihevc, Floßg schichten
Słowacja: L’ubica Čekovská, Fragment, Elegy

W wykonaniu utworów udział weźmie Orkiestra Filharmonii Brukselskiej.

21.02, Bar du Marche, 21:00 After Party

Koncert specjalny brukselskiego trio jazzowo-hip hopowego The Ruff Pack.


Organizatorem objętej honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego konferencji jest European Composers & Songwriters Alliance.